Familjen

Tandröntgen - någon fara för fostret?

Fråga:

Jag är gravid i vecka 7 och mycket orolig.

Jag gjorde en dental fotografering (tandröntgen) och först efter det har jag förstått att jag är gravid.

Kan det innebära risker för barnet? Jag är mycket rädd nu, kan ni hjälpa mig?

Svar:

Är själv inte så bevandrad i ämnet. Har varit i kontakt med två specialistläkare, neonatologer.

De anser inte att man behöver oroa sig skador på fostret om röntgen är en engångsföreteelse.

Det är små doser som används, och röntgenundersökningen är väl avgränsad. Den sker ju inte heller i närheten av fostret.


Besvarad av:

Gudrun Abascal, barnmorska

Gravidfakta, tips och expertsvar:

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring