Familjen

Barnförsäkring - därför är den så viktig

Som förälder vill man inte ens tänka på att något skulle kunna hända ens barn. Men om ditt barn blir sjukt eller skadar sig kan en barnförsäkring finnas där och göra ekonomisk skillnad. Försäkringens ersättning kan till exempel ge er föräldrar råd att arbeta mindre om barnet behöver extra mycket stöd, eller bidra ekonomiskt om barnet inte kan arbeta som vuxen.

En barnförsäkring ger en skattefri ersättning som kan ge ekonomisk trygghet i vardagen när du behöver det som allra mest, både vid allvarligare och mindre olyckshändelser.

Ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet

Med Trygg-Hansas barnförsäkring kan du få ersättning bland annat om barnet får en bestående skada, så kallad medicinsk invaliditet. Vid allvarligare skador som leder till att ditt barn inte kan jobba som vuxen, kan barnet i vissa fall även få ersättning för så kallad ekonomisk invaliditet.

Vid vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar, som exempelvis cancer, ger Trygg-Hansas barnförsäkring ett engångsbelopp direkt vid diagnos. Om ditt barn hamnar på sjukhus får du ersättning från första dagen. Om du efter tiden på sjukhus behöver vårda barnet hemma kan du även få ersättning för det. Försäkringen kan också erbjuda ditt barn krisstöd av en legitimerad psykolog vid behov.

– När vi hör ordet barnförsäkring tänker vi ofta på att den är bra vid olyckor, men det är faktiskt betydligt vanligare att barn får bestående besvär på grund av sjukdom. Därför är det viktigt att ha en barnförsäkring, då den även innehåller skydd vid sjukdom och inte enbart olycksfall, berättar Lisa Halvorsen, som arbetar med Trygg-Hansas barnförsäkring..

Tips! Du får 30 % rabatt första året – om du tecknar före treårsdagen​​. Här kan du läsa mer om Trygg-Hansas barnförsäkring.

Unik och kostnadsfri service

Familjehjälpen är en unik service för dig som har Trygg-Hansas barnförsäkring och vill ha vägledning om samhällets stöd och ersättningar, som vad du har rätt till och vart du kan vända dig i olika situationer. Det kan handla om att ditt barn har råkat ut för ett olycksfall, är utsatt i skolan eller har en sjukdom eller funktionsnedsättning. Vägledningen är alltid kostnadsfri och du får den via telefon på en tid som passar dig. Läs mer om Trygg-Hansas Familjehjälpen här!

Teckna tidigt för större trygghet

Det är klokt att teckna barnförsäkring så snart barnet är fött, gärna direkt efter att barnet har skrivits ut från BB eller annan vård. Om du väntar finns risken att barnet visar symptom på något som senare inte kan försäkras.

Viktigt att veta: En gravidförsäkring går i de allra flesta fall inte över i en barnförsäkring med automatik. Det är också viktigt att veta att skyddet för ditt nyfödda barn är betydligt mer begränsat i en gravidförsäkring än i en barnförsäkring.

Skolans skydd är begränsat

När ditt barn börjar förskola och skola omfattas barnet av en enklare försäkring via kommunen. Den försäkringen gäller ibland endast när barnet befinner sig i just förskolan eller skolan, inte på fritiden. Den försäkringen gäller dessutom oftast enbart olycksfall. Ett barn som inte har börjat förskolan är försäkrat bara om du har tecknat en egen barnförsäkring. Trygg-Hansas barnförsäkring är ett viktigt komplement till förskolans/skolans försäkring. Barnförsäkringen gäller dygnet runt för både olycksfall och sjukdomar.

Gruppförsäkring eller individuell barnförsäkring?

Större arbetsgivare och fackföreningar kan erbjuda möjlighet att teckna en gruppförsäkring som innefattar ens barn. Tänk på att villkoren och ersättningsnivån ofta är begränsade. En individuell försäkring för barnen som gäller vid både sjukdom och olycksfall ger alltid det bästa skyddet.

Teckna tidigt och få rabatt

När din bebis är här och ni blivit utskrivna från BB eller annan vård kan du enkelt ansöka om vår populära barnförsäkring. En försäkring kan ju aldrig ge ersättning för sådant som hänt innan den tecknades, så passa på att ansöka så tidigt som möjligt. Dessutom får du 30 procents rabatt hela första året.

Här kan du läsa mer om Trygg-Hansas barnförsäkring

Här finns information om vår gravidförsäkring