Jag har diabetes, hur gäller barnets försäkring?

Fråga:

 

Jag är själv diabetiker och undrar över hur barnförsäkringen gäller om mitt barn skulle drabbas av denna sjukdom?

Svar:


Diabetes är den vanligaste orsaken till att vi betalar ut invaliditetsersättning från våra barnförsäkringar.

Om ditt barn skulle få diabetes ger Trygg-Hansas barnförsäkring ett bra ekonomiskt stöd:

 

  • Ni får ersättning för de dagar barnet ligger på sjukhus. Det gäller även om barnet behöver fortsatt vård hemma under den första tiden.
  • Från Försäkringskassan får ni något som kallas för vårdbidrag, vilket kan gälla under flera år (beror på barnets ålder). Under samma tid har man också rätt till en månadsersättning från barnförsäkringen.
  • Sjukdomen diabetes bedöms vanligtvis till 15 % medicinsk invaliditet och det innebär att 15 % av försäkringsbeloppet betalas ut.

Besvarad av Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert

 

Gravidfakta, tips och expertsvar: