Familjen

Säger att pappa slår honom

Fråga:

Min son är fyra år och bor varannan vecka hos sin pappa och varannan vecka hos mig (hans mamma). Han har under två års tid pratat om att pappa slår honom, han vill inte åka till pappa, "för han slår mig, han har slagit mig här och här", då visar han med handflatan i sitt ansikte, "jag hoppas pappa har blivit snäll nu". "Pappa kastar mig i sängen så jag får ont", det har han rollspelat med dockor och visat.

Nu har han börjat prata i termer av att han vill att det ska hända pappa något så han slipper åka dit, han kan säga "jag hoppas pappas hus går sönder då behöver jag inte åka dit". Han säger att "det är inte måndag i morgon" (bytesdagen), utan han säger att det är tisdag för då slipper han åka dit. När han pratar om detta är han ofta ledsen, och han har pratat i dessa termer under två års tid.

Hur tycker du jag ska hantera detta? Och kan det ligga någon sanningshalt i det pojken säger?

Svar:

Det är svårt för mig att avgöra huruvida er pojke pratar sanning. Jag tycker att du ska utgå ifrån att det er pojke säger är mer eller mindre sanning. Om han under två års tid på olika sätt berättat att hans pappa slår honom så innebär det med stor sannolikhet att det är något som inte är bra för er son.

I vanliga fall rekommenderar jag separerade föräldrar att prata med varandra om någon av dem är oroliga för hur barnet har det hos den andra. Det är oftast bra om föräldrar så snart som möjligt pratar med varandra om barnet berättat något som oroar dem. Men i ditt fall så blir jag undrande. Varför har du väntat i två år innan du agerar på något sätt? Är du själv rädd för sonens pappa eller har ni sådana samarbetssvårigheter att ni inte kan prata om sådant som händer när sonen är hos den andra?

För att få mer kunskap kan du kontakta personalen på förskolan för att höra om de har hört er son prata om att hans pappa slår honom eller om de har sett märken på kroppen eller ansiktet. Om du är rädd för pappan eller om ni har stora samarbetssvårigheter kan det bästa vara att du omgående kontaktar socialtjänsten och berättar vad sonen sagt. Du kan ringa socialförvaltningen i din kommun och be att få prata med familjeenheten/barngruppen eller liknande avdelning. Socialtjänsten kommer att ta ställning till om en utredning ska öppnas för att utreda om er son får det skydd och den omsorg han behöver.

Alla vårdnadshavare har en skyldighet att värna om och skydda sina barn. Om vårdnadshavarna har separerat innebär det att varje vårdnadshavare var för sig måste skydda barnen. Det kan innebära att en vårdnadshavare inte lämnar över barnen till den andra föräldern om han eller hon misstänker att barnen far allvarligt illa hos den andra. Att inte lämna över barnen till den andra föräldern enligt överenskommelse ska alltid ses som en sista utväg för att skydda barnen från att hamna i akut fara eller allvarligt fara illa.


Besvarad av: Mats Klasson, föräldrarådgivare

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring