Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Ledsen ettåring med hosta

Fråga:

Min son är 14 månader och har sedan jul varit mycket irriterad, gråter ofta och man måste bära. Äter dåligt, bara nan nu sedan en månad tillbaka, ibland nån enstaka tugga av annat. Till och från sedan förra året, hosta, pipiga luftrör. Fått ventolin men det hjälper inte.

Vad kan det bero på? Har dålig BVC som inte reagerar.

Svar:

Tack för din fråga, som är ganska kort och därför ger upphov till flera funderingar. Att ett barn i ettårsåldern tillfälligt tappar aptiten, blir kinkigt och vill bli buret känner alla föräldrar igen. Den vanligaste orsaken är att barnet har någon infektion, t.ex. förkylning eller magsjuka, som nedsätter orken och aptiten. I den här åldern har barnet inte längre det medfödda skyddet, som det får från mamman under graviditeten och genom bröstmjölken. Från att ha levt relativt skyddat från infektioner i hemmiljön börjar många barn på dagis i den här åldern. Min undran är alltså om din pojke började på dagis för ungefär tre månader sedan?

Ni har kanske varit på BVC nyligen och där har man säkert kontrollerat din pojkes vikt och längd. Därför undrar jag om han växt som förväntat eller till och med gått ner i vikt och ev. längd de senaste månaderna? Du skriver också att han äter ”bara nan” (NAN, från Nestlé?) och ”enstaka tuggor” och det är inte tillräckligt i den här åldern.
Läs gärna mer om små barns näringsbehov.

Du skriver också att din pojke haft hosta och ”pipiga luftrör” sedan förra året och att Ventolin inte hjälper. Det du beskriver är symtom på astma. Barn med astma blir lätt orkeslösa och kinkiga. Astmasymtom kan utlösas av luftvägsinfektioner, allergier eller luftföroreningar (t.ex. tobaksrök), var för sig eller i kombination. Jag vet inte vad orsaken kan vara i din sons fall men det behöver utredas och han kan behöva bättre medicinering.

Jag tror inte jag kommer längre i mina funderingar och jag tycker att din son nu har haft sina symtom och besvär alltför länge för att man ska avvakta eventuell förbättring. Därför tycker jag att du kan be om remiss från BVC eller vårdcentral till barnläkare eller direkt söka barnläkarmottagning.

 

Besvarad av:
Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

play-button
shadow

När våra barn åker bil

Många barn åker bil så gott som dagligen. Det är alltid viktigt att tänka på hur vi gör bilturen så säker som möjligt, för att minska skaderisken om olyckan skulle vara framme.

Se filmen härarrow
Pappa kramar om sitt spädbarn som tittar med bestämd blick in i kameran
shadow

Barnets utveckling första året

När känner ett barn igen sin föräldrar på bild? När börjar små barn krypa? När kan de vinka? Läs expertens svar om det lilla barnets utveckling.

Läs merarrow