Till innehållet
Familjen

Allergier och överkänslighet

Det finns olika slags allergier och typer av överkänslighet. Vid allergi reagerar kroppen mot ett specifikt ämne med att producera så kallade allergiantikroppar, så att barnet får symtom som astma, hösnuva, nässelutslag eller mag-tarmsymtom.

Allergi kan alltså sägas vara en "felprogrammering" som gör att immunsystemet reagerar på ett onormalt sätt. Överkänslighetsreaktioner brukar delas upp i allergi och intolerans. Vid allergi är kroppens immunförsvar inblandat, vilket inte gäller vid intolerans.

Arvet spelar den största rollen när det gäller allergier. För ett barn med en allergisk förälder är risken cirka 25 procent att utveckla allergi. Om båda föräldrarna är allergiker är risken upp till cirka 50 procent. Om båda föräldrarna har samma allergiska sjukdom är risken för barnet att få den sjukdomen ungefär 75 procent.

Allergier kan växa bort

Barnet blir oftast – men inte alltid – bättre med stigande ålder, om man kan undvika det som är allergent, det vill säga den utlösande orsaken. Men känsligheten för ämnet finns oftast kvar och tyvärr kan nya allergiska symtom dyka upp när barnet vuxit ifrån ett annat. Man kan också få sina första symtom av allergi i vuxen ålder. Varför vet man inte riktigt, men en teori är att något i ens liv då inneburit en påfrestning på immunsystemet, som gör att allergin blommar upp.

De flesta allergier är inte farliga, även om de kan begränsa livsföringen på olika sätt. Vissa allergier kan dock medföra farliga reaktioner, till exempel mjölk-, ägg- och jordnötsallergi.

Några vanliga frågor om allergi och överkänslighet

Vad är hösnuva?

Klåda i ögonen och nästäppa orsakat av allergi, oftast mot träd- eller gräspollen. Det drabbar barn på våren (olika trädpollen) eller sommar/höst (olika grässorter).

Är allergi mot penicillin vanligt?

Det är vanligt att reagera med oskyldiga prickar i samband med antibiotikabehandling. Men det är nästan aldrig allergi. Äkta allergi mot penicillin är ovanligt och måste utredas hos läkare.

Är laktosintolerans samma sak som mjölkallergi?

Nej, laktosintolerans innebär att tarmen inte kan bryta ned mjölksockret laktos. Det har med en brist på ett nedbrytningsämne (enzymbrist) och inte alls med immunsystemet att göra. Fast symtom såsom magont och diarré kan vara snarlika vid de båda olika diagnoserna.

Läs även expertsvaren:

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring