Don't Drink and Dive

Tyvärr har drunkningsolyckor och alkohol ofta ett samband. Vi på Trygg-Hansa arbetar för ökad medvetenhet och kunskap om riskerna. Ta del av färsk statistik och vår tänkvärda film.

 

För att visa hur alkohol påverkar omdöme och förmåga bad vi några av världens mest uppmärksammade konstsimmare att göra ett framträdande – berusade. Resultatet blev den dokumentära kortfilmen Don’t Drink and Dive. De medverkande är Stockholm Konstsim Herr, trefaldiga världsmästare i konstsim, men även representanter för den grupp som är överrepresenterad i olycksstatistiken – medelålders män.

 

Alkohol och drunkningsolyckor

Från Svenska livräddningssällskapet kommer statistik som visar att omkring hälften är påverkade av alkohol i någon form när de badar eller vistas på sjön. Siffror från 2017 års flytvästanalys för fritidsbåtsolyckor med dödlig utgång till följd av drunkning visar att 71 procent påvisade promille i blodet, och 24 procent hade över 2,0 promille i blodet. Dessa siffror gäller endast fritidsbåtolyckor, som utgör knappt 20 procent av samtliga dödliga drunkningsolyckor.

 

Undersökning om vattensäkerhet

En undersökning om allmänhetens attityder till vattensäkerhet som Trygg-Hansa genomförde under 2015 med hjälp av analysföretaget Novus visar att:

 

  • 43 procent tycker det är okej att dricka alkohol i samband med sommarbad.
  • 46 procent av männen tycker att inte ett enda glas alkohol är ok vid sommarbad jämfört med 57 procent av kvinnorna.
  • 9 procent har badat ordentligt berusade de senaste två åren, alltså efter att ha druckit en ”större mängd” alkohol (minst 5 glas starköl, vin eller små snapsar).
  • 21 procent har badat efter att ha druckit ”lite” alkohol (minst 2 glas starköl, vin eller små snapsar).

Undersökningen genomfördes 2015 via webbintervjuer hos den svenska allmänheten 18-79 år med Novus Sverigepanel.


Filmen spelades in natten mellan 28-29 mars kl 19-03 2015 i simhallen Fyrishov, Uppsala. Utöver konstsimmare från Stockholm Konstsim Herr medverkade även svenska simlandslagets läkare René Tour, två livräddare från Svenska Livräddningssällskapet samt räddningsdykaren Linnea Persson. Ingen skadades under inspelningen.

 

Har du som privatperson, organisation eller företag frågor om Don’t Drink and Dive – ta kontakt med Trygg-Hansa, hanna.axelsson@trygghansa.se