Familjen

RS-virus

RSV-infektioner (Respiratory Syncytial Virus) drabbar alla barn tidigt i livet. Större epidemier ses vartannat år under perioden november-mars.

De allra flesta barn har haft sin första RSV-infektion vid tre års ålder. Viruset smittar både genom direktkontakt med smittade och via nysningar eller hosta.

RSV sprids oftast från vuxna eller äldre syskon, som går på förskola eller skola, till yngre syskon.

Tiden från smitta till symtom, inkubationstiden, är tre till fem dagar.

Undvik folksamlingar under RSV-säsongen

Föräldrar med nyfödda och späda barn gör under RSV-säsongen klokt i att undvika folksamlingar - exempelvis barnkalas, öppna förskolor, daghem — men även köpcentra.

Symtom

För de flesta barn passerar en RSV-infektion som en ”snorig” hosta och röda ögon.

Spädbarnen får pipande, rosslig andning med riklig slembildning. Barnet brukar få det jobbigt att äta.

Hos för tidigt födda barn och spädbarn upp till sex månader kan RSV ge kraftig lunginflammation med feber, slöhet och andningssvårigheter med korta andningsuppehåll.

När är barnet friskt?

Oftast är barnet som sjukast efter 4-5 dygn, varefter symtomen långsamt klingar av.

De flesta barn blir symtomfria efter 7-10 dagar, ibland tar det dock upp till två veckor.

Det finns ett relativt säkert test för RSV, som tas som ett sugprov i näsan.

Tyvärr ger genomgången infektion bara ett kortvarigt skydd: Samma barn kan bli sjukt flera gånger men förloppet blir mildare efterföljande gånger.

Behandling

Ännu finns det tyvärr inte någon antibiotika eller något vaccin mot RS-virus.

Lindrigare fall kan behandlas hemma, som en vanlig förkylning: Koksaltdroppar i näsan vid nästäppa, febernedsättande om barnet har hög feber. Ge barnet mat i små portioner, men lite oftare. Höj eventuellt huvudändan på sängen för att underlätta andningen.

Om barnet har andningssvårigheter, andningsuppehåll, svårigheter att äta och är utmattat behöver det sjukhusvård och behandling för sina symtom. Det kan röra sig om luftrörsvidgande medicin, eventuellt kortison, eller syrgasbehandling.

För barn som tillhör vissa riskgrupper finns en medicin bestående av så kallade antikroppar mot RSV. Det gäller främst mycket för tidigt födda barn, spädbarn med hjärt- och lungsjukdomar och barn med nedsatt immunförsvar.

Medicinen (Synagis) ges som en injektion varje månad under risksäsongen till dessa barn.

Uppdaterad jan 2017


Faktagranskad av

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Så undviker du RS-viruset

Förebygg RSV-infektion - hos både ditt och andras spädbarn. Tänk på följande:

  • Undvik kontakt med förkylda späda och små barn i förskola, på barnkalas, köpcentra etc. under RSV-säsongen!
  • Tvätta händerna ofta - viruset kan överleva på dörrhandtag, leksaker mm i upp till ett dygn.
  • Undvik kontakt med spädbarn om du själv eller dina barn är förkylda.

Läs gärna våra expertsvar:

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring