Tonårstempen - vill få vuxna och tonåringar att prata

Tonårstempen hjälper vuxna att stärka relationen till sin tonåring genom samtal för att förebygga psykisk ohälsa.  I Tonårstempen kan vuxna bland annat ta tempen på relationen med sin tonåring genom ett självskattningstest och få konkreta tips på övningar om hur man närmar sig och pratar med sin tonåring.

 

De flesta föräldrar med tonårsbarn känner nog igen sig i att tonåringar ibland mumlar och muttrar ett ohörbart svar på helt vardagliga frågor, något som nog får betraktas som en naturlig del av tonårsjargongen. Det kan vara svårt att få en tonårings förtroende, veta hur man ska börja och vad man ska prata om för att skapa eller fördjupa en relation och ibland nästintill omöjligt att veta hur man ska närma sig sin tonåring om man oroar sig för att allt kanske inte är bra.

 

– Det är många gånger svårt för föräldrar att prata med sina tonåringar, inte minst om problem och bekymmer. Vi upplever att många av de råd som riktar sig till föräldrar i dag är för generella. Med Tonårstempen vill vi göra det mer konkret för att bidra till långsiktig och verklig förändring, säger Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

 

Det är inte bara vuxna som känner att det kan vara svårt att prata med sin tonåring. Trygg-Hansas mångåriga samarbetspartner Bris vittnar om att många ungdomar som ringer till Bris stödlinje berättar att de försöker närma sig och prata med vuxna i sin närhet men att de inte blir lyssnade på eller att vuxna inte har tid. Med Tonårstempen vill Trygg-Hansa hjälpa vuxna att tolka tonåringarnas signaler och ge tips på vad man kan fråga om och när det är läge att bara lyssna.

 

– Barn och ungdomar tar ofta upp viktiga saker mitt i en vardaglig händelse medan vuxna många gånger har en föreställning om att viktiga samtal ska ske planerat på en särskild tid eller plats, så ser sällan verkligheten ut. Tonårstempen ger konkreta tips på hur man närmar sig sin tonåring oavsett om man upplever att man har kört fast eller om man vill fördjupa relationen, säger Alexandra Björnsson.

 

Trygg-Hansa samarbetar med Bris sedan många år tillbaka och så sent som i våras gjorde vi det möjligt för Bris att förlänga öppettiderna och ta emot fler samtal från barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med. Bris har varit involverade under hela produktionen av Tonårstempen. Allt material är faktagranskat av både legitimerad psykolog Paula Terselius och av Bris kuratorer som i Tonårstempen också svarar på vanliga frågor om tonåringar.

 

 

Trygg-Hansa
Mars 2021


Om Tonårstempen

 

Tonårstempen är ett initiativ av Trygg-Hansa som främjar samtalet mellan vuxna och tonåringar i syfte att förebygga psykisk ohälsa. På tonårstempen.se finns ett självskattningstest, ​konkreta tips och övningar framtagna i samarbete Paula Terselius​, legitimerad psykolog och kuratorer på Bris som också svarar på vanliga frågor från ​vuxna om tonåringar. Med tipsen och övningarna vill Trygg-Hansa hjälpa vuxna att förbättra dialogen och stärka relationen till sin​a tonåringar med utgångspunkt i hur relationen ser ut i dag. Trygg-Hansa arbetar långsiktigt med att förebygga psykisk ohälsa bland tonåringar och gör det bland annat möjligt för Bris att utöka öppettiderna och ta emot fler samtal från barn och tonåringar som behöver prata med en vuxen.