Till innehållet
Familjen

Skateboard och inlines

Varje år skadas vart tionde barn eller tonåring som åker skateboard, longboard eller inlines. Oftast handlar det om brutna armar eller handleder, men de olyckor som drabbar huvudet kan ibland vara allvarliga. Ändå åker nästan varannan utan hjälm.

Hela 10 procent av alla föräldrar uppger att deras barn inte använder någon säkerhetsutrustning alls då de åker skateboard, longboard eller inlines. Och bara 55 procent brukar ha hjälm trots att just många skallskador bevisligen kan förebyggas genom att använda hjälm.

Det visar Barnolycksfallsfondens undersökning för några år sedan, då man låtit intervjua drygt tusen föräldrar.

Inte heller då barnen åker hoverboard/airboard, nya modeflugan 2016, brukar de använda hjälm.

Barn behöver spänning - men också bra skydd

Georg Hirsch har länge varit barnkirurg vid Astrid Lindgrens barnsjukhus:

– Som vanligt gäller att barnen ska vara rätt klädda för en viss aktivitet. Det är ingen som skulle komma på tanken att spela en ishockeymatch utan skyddsutrustning - precis så borde det vara när det handlar om skateboard och inlines också.

Antalet barn med brutna armar och andra skador har varit relativt konstant under de senaste 30 åren, trots att trender kommit och gått.

– Barn och unga måste få göra spännande saker. De har alltid cyklat och klättrat i träd, och just nu är det kanske studsmatta eller inlines som gäller. Den här sortens aktiviteter är viktiga för att vi ska utveckla vår koordination, och vår förmåga till riskbedömning.

Just skateboard och inlines leder ofta till underarmsskador. Om handledsskydd skyddar mot frakturer är inte helt klart.

– Däremot utgör handledsskydd och knäskydd ett bra skydd mot rejäla skrubbsår, som ju också kan vara riktigt besvärliga.

Att åka inlines, tillägger Georg Hirsch, kan till stor del jämföras med att åka vanliga skridskor.

– Men det finns en viktig skillnad – det är betydligt svårare att stanna snabbt, ifall det skulle behövas.

Sju sätt att minska olycksrisken

  • att använda hjälm
  • att använda handledsskydd
  • att använda knäskydd och armbågsskydd för att undvika krosskador
  • att välja att åka på plana ytor utan väghinder eller grus
  • att välja skydd som är CE-märkta (uppfyller då europeisk säkerhetsstandard)
  • att inte åka när det är mörkt ute
  • att aldrig åka i trafik

(Källa: Barnolycksfallsfonden och NTF)

Skateboard och longboard

Varje år skadas cirka 2600 personer i Sverige i samband med skateboardåkning. Det är till stor del pojkar i åldern 11-18 år som gör sig illa. I nio av tio fall handlar det på att man krockat med något – eller någon. Skadorna är oftast frakturer (benbrott).

Även om de flesta olyckor inträffar på gator, trottoarer, parkeringsplatser etc, så är det inte ovanligt med skador på idrottsanläggningar – ungefär var fjärde olycka sker här.

Longboard är en bredare och längre variant av skateboard. Den är visserligen något mer stabil, men används ofta på landsvägar, t ex nedför långa nedförsbackar vilket kan innebära att farten blir hög. Olyckor i samband med longboard inte ovanliga, det har till och med förekommit dödsolyckor.

Inlines och andra rullskridskor

Inlines är rullskridskor där hjulen sitter efter varandra.

Olyckor med inlines eller gammaldags rullskridskor sker främst på trottoarer, cykelbanor eller på gator. Drygt 1100 personer skadas varje år runt om i landet, främst unga i åldern 12-16 år. Två av tre är pojkar, men pojkarnas olyckor dominerar inte lika stort som i siffrorna för skateboard.

Oftast är det handlederna som tar skada - men hela femton procent av skadorna drabbar huvudet, en betydligt större andel än vid skate- och longboard.

Skejtare, liksom de som åker longboard, inlines eller oxboard räknas som gående enligt trafikförordningen. Det innebär att det är tillåtet att exempelvis använda skateboarden på trottoaren, men det förutsätter att man sänker hastigheten då man möter andra gående.

Uppdaterad april 2016


Författare:

Åsa Fagerström, medicinjournalist