Familjen

Mässlingvaccinera bebisen?

Fråga:

Min dotter är åtta månader och BVC har sagt att vi behöver låta mässlingvaccinera henne inför vår Australienresa om en månad. Detta kan enligt uppgift göras från 6 månader, men ju äldre barnet är desto bättre skydd, eller?

Vaccinationen skulle ske på vaccinationsklinik då det räknas som reseskydd, men läkaren där vägrade vaccinera barn under 1 år.

Enligt FASS på nätet ska vaccinet kunna ges till barn över nio månader, och har inte testats på yngre barn.

Vad gäller?

Svar:

Tack för din angelägna fråga. Det har blivit allt vanligare att personalen på BVC ställs inför frågan ifall när, och om, barnen bör vaccineras mot mässling inför en utlandsresa. Det beror på att allt fler spädbarnsfamiljer reser och att mässling fortfarande förekommer som utbrott eller epidemier även i länder som ligger nära oss.

I Australien, dit ni skall resa, har man erfarenhet av mässlingsutbrott och där finns det ett tufft förslag att föräldrar, som inte låter vaccinera sina barn inte skall få barnbidrag och del av andra sociala förmåner.

Om mamman själv haft mässling eller blivit vaccinerad så överförs det ett skydd mot sjukdomen under graviditeten. Det skyddet avtar under det första halvåret och mycket litet finns kvar vid nio månader. Men om man vaccinerar före ett års ålder finns det en risk för att man får ett sämre skydd p.g.a. att det ”medfödda” skyddet blandar sig i. Det betyder att alla barn som vaccinerats mot mässling före ett års ålder skall vaccineras också vid arton månaders ålder på BVC. På Socialstyrelsen utreder man för närvarande om man skall tidigarelägga (t.ex. vid 12 månader) mässlingsvaccinationen för alla barn, på svenska BVC.

Om barnet vaccineras mot mässling före arton månaders ålder får det bara göras på skriftlig läkarordination. Den ordinationen kan göras av läkaren på BVC men vaccinationen kan utföras av sjuksköterskan på BVC. Det finns erfarenhet av, och en rekommendation från, barnhälsovården i Sverige (Rikshandboken-BHV) att man kan vaccinera från sex månaders ålder. Det bör enligt min mening göras bara om det finns stor risk att barnet smittas.

Det finns två så kallade kombinationsvaccin mot mässling i Sverige - Priorix och M-M-RVAXPRO (april 2015). Som du mycket riktigt påpekar skriver tillverkarna att vaccinet kan ges från nio månader. För vaccination före nio månader saknas tillräcklig dokumentation.

Det blev ett lite långt och kanske ”byråkratiskt” svar, men jag tycker att jag kan rekommendera dig att vaccinera din dotter nu när hon är nio månader. Kom ihåg bara att hon sedan skall ha den sedvanliga vaccinationen mot mässling (inklusive röda hund) vid arton månaders ålder på BVC.


Besvarad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring