Till innehållet
Familjen

Sjukskriven – så kan din försäkring hjälpa dig

Ett plötsligt sjukdomsbesked, en cykelolycka eller en sjukskrivning som blir förlängd. Trygg-Hansa är med dig från ögonblicket efter att du har drabbats till perioden när du behöver hjälp att komma tillbaka efter en sjukskrivning. Här kan du läsa om allt som ingår i deras sjuk- och olycksfallsförsäkring och hur den kan stötta dig.

När du har blivit sjukskriven är det lätt att glömma bort försäkringen. Det som gör ont, oron eller sorgen kan vara tillräckligt svår att hantera. Här får du en snabb genomgång av allt Trygg-Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkring kan hjälpa dig med – så att du har den vetskapen med dig om du väl skulle råka ut för något.

Så gör du om du blir sjukskriven

Har du Trygg-Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkring? Då kan du ansöka om ersättning om en läkare har sjukskrivit dig i mer än 30 dagar. Du kan enkelt hitta kontaktuppgifter på trygghansa.se.

Extra ersättning med tillägg

Om du fortsatt är sjukskriven minst 50 procent och har tillägget ”Sjukskrivning i mer än 90 dagar” kan du få ett ekonomiskt tillskott varje månad. Det kan du få i upp till tre och ett halvt år under din sjukskrivning.

Ersättning direkt om du blir allvarligt sjuk

Om du drabbas av en allvarlig sjukdom som till exempel Alzheimers, anorexi, cancer eller MS, får du ett engångsbelopp direkt vid diagnos. För andra sjukdomar, som diabetes eller stroke, kan du få ersättning för så kallad medicinsk invaliditet (nedsatt funktionsförmåga). Ta kontakt med Trygg-Hansa direkt efter att din läkare har meddelat att du är sjuk. Då har försäkringsbolaget de bästa förutsättningarna att hjälpa dig.

Andra ersättningar efter olycksfall

Ett fall från en stege, en cykelolycka, eller en svår brännskada. Precis som du kan få ersättning efter en sjukdom kan du också få ekonomisk hjälp om du skulle få en livslång skada efter ett olycksfall (så kallad medicinsk invaliditet). Även efter ett olycksfall ska du ta kontakt med Trygg-Hansa så fort som möjligt.

Någon att prata med vid en kris

När det händer något svårt är det vanligt att drabbas av en krisreaktion. Ett sjukdomsbesked, en olycka, traumatisk förlossning eller våld i nära relation är exempel på plötsliga händelser då vi kan hjälpa dig så att du får prata med någon. Då ser vi till att du får träffa en legitimerad psykolog och betalar upp till 10 behandlingstillfällen.

Stöd för att komma tillbaka efter en sjukskrivning

Om du har Trygg-Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du få ekonomisk hjälp till både rehabiliterande behandlingar och samtal. Dessutom kan du också få ersättning för vistelser på en rehabiliteringsklinik. Detta minskar i sin tur risken för att du blir sjukskriven länge.

Ersättning om du aldrig kan jobba lika mycket

Ibland blir livet inte som det var förut. Visar det sig att du bara kommer att kunna jobba femtio procent eller mindre under ditt resterande arbetsliv kan du få ersättning för nedsatt arbetsförmåga. Det gäller för många sjukdomar och om du råkar ut för ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du har valt och hur pass nedsatt din arbetsförmåga är.

Familjehjälpen – en uppskattad service

Genom försäkringen kan du också få hjälp att reda ut hur samhället kan hjälpa dig i stort. Trygg-Hansas uppskattade service Familjehjälpen hjälper dig att få ett grepp om helheten genom att förklara vilket stöd du har rätt till och vart du kan vända dig i olika situationer. Det kan till exempel handla om vilka ersättningar du kan söka från Försäkringskassan och vilket stöd som finns att få via kommunen. Det kan också handla om vad du kan förvänta dig från arbetsförmedlingen, vilket ansvar arbetsgivaren har och vart du kan vända dig för att få vård.

Försäkra dig och familjen

Med vår personförsäkring får du och familjen ett bra skydd dygnet runt.

Läs mer och och teckna personförsäkring