Familjen

Få hjälp att komma tillbaka efter sjukskrivningen

Med rätt rehabilitering och stöd kan du snabbare återhämta dig från en sjukdom eller ett olycksfall, och minska risken för en längre tids sjukskrivning. Som kund hos Trygg-Hansa får du både ekonomisk ersättning från försäkringen och vägledning genom vår service Familjehjälpen.

Två personer som joggar i skogen.

Vägen tillbaka efter sjukdom eller olycksfall är sällan spikrak, och kan se olika ut från fall till fall. Men det är alltid viktigt att få rätt hjälp med rehabilitering, och med Trygg-Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkring får du ekonomiskt stöd för att bekosta detta.

- Genom att få hjälp med rehabiliteringen kan man återhämta sig snabbare från en sjukdom eller skada, och antingen minska risken för sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningstidens längd, säger Lisa Halvorsen, specialist på sjuk- och olycksfallsförsäkringar på Trygg-Hansa.

Hur går det till att ansöka om hjälp?

Steget från sjukdom eller olycksfallsskada till att få ersättning och komma igång med rehabiliteringen ser likadant ut, oavsett om du behöver fysioterapi eller samtal med en psykolog.

- Efter att du träffat din läkare och fått den specifika behandlingen styrkt så tar du kontakt med Trygg-Hansa, som i sin tur behöver godkänna behandlingen så att du kan inleda den och få ersättning från försäkringen, säger Lisa Halvorsen.

Vilken typ av rehabilitering kan man få hjälp med?

Genom sjuk- och olycksfallsförsäkringen kan du få ersättning för både rehabiliterande behandlingar och samtal, men även för vistelser på en rehabiliteringsklinik.

Du kan få ersättning för:

  • Rehabiliterande behandling efter en olycksfallsskada eller en sjukdom. Det kan handla om allt från fysioterapi efter en korsbandsskada i knät, till uroterapi efter en förlossningsskada.
  • Samtal i rehabiliteringssyfte, med anledning av psykisk ohälsa.
  • Vistelse på rehabiliteringsklinik. Både för dygnskostnader och resor till och från kliniken, om den ligger på annan ort.

– Du kan också få ersättning för bland annat besök hos en hälso- och sjukvårdskurator, utöver psykolog eller psykoterapeut. Det kan göra det lättare att snabbt få en tid för att få den hjälp du behöver, säger Lisa.

Tänk på att ersättningen gäller rehabilitering efter den akuta behandlingen, och inte underhållsbehandling. Du kan till exempel inte få ersättning för en träningscykel för att hålla igång efter att du blivit återställd från en skada.

Unikt stöd i vardagen med Familjehjälpen

Som komplement till ersättningen för rehabilitering, har du också tillgång till vår service Familjehjälpen, som numera omfattar våra vuxna kunder med sjuk- och olycksfallsförsäkring.

– Familjehjälpen innebär ett unikt stöd i vardagen. Du kan höra av dig till Familjehjälpen med allt från enstaka funderingar till större frågor. Det kan bland annat handla om vägledning kring olika samhällsstöd du kan ha rätt till och var du ska vända dig, säger Lisa Halvorsen.

Läs mer om Familjehjälpen för vuxna här.

Försäkra dig och familjen

Med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring får du och familjen ett bra skydd dygnet runt.

Läs mer och teckna sjuk- och olycksfallsförsäkring