Till innehållet
Familjen

Vilken risknivå väljer du när du sparar till barnen?

Ett barnsparande är ofta en uppskattad gåva och ett bra sätt att ge barnen trygghet i livet. Några hundralappar i månaden kan göra stor skillnad när det är dags för tonåringen att stå på egna ben. Många föräldrar väljer dock att spara på bankkonto – och går därmed miste om möjligheten till viktig avkastning.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Många som startar ett barnsparande gör det tidigt, redan när barnen är små. Kanske får barnet ett sparande i doppresent eller på första födelsedagen. Även om sparandet startas när barnet hunnit bli lite äldre är det vanligt att pengar du sätter in till ditt barn har många år på sig att växa.

En naturlig tanke är kanske att man vill vara extra försiktig med barnens sparande. Att det trots allt är barnets pengar som ska gå till något viktigt som körkort, bidrag till studier eller en grundplåt till första bostaden. Men att välja ett helt riskfritt sparande under den långa spartiden som sparande till barn ofta innebär, kan betyda att man går miste om en hel del avkastning.

Att inte ta risk är också en risk

Hur hög risk man bör ta med barnens sparande är förstås en individuell fråga, men generellt kan man säga att ju längre tid du tänker spara desto högre risk kan du ta för att öka möjligheten till en långsiktigt högre avkastning. Att spara på konto är i många fall en alltför försiktig strategi, i synnerhet med dagens låga ränteläge. Tvärtom kan en högre risknivå med tiden och med ränta-på-ränta-effekt innebära bättre avkastningsmöjligheter, till exempel genom att spara i fonder.

En högre risk innebär förstås också en ökad risk för att sparandet kan minska i värde, men eftersom det ska växa under många år finns också mer tid att ta igen nedgångar.

Ett lämpligt val kan vara att sätta ihop ett sparande av en eller flera aktiefonder med bred riskspridning. Även om de marknader som fonderna placerar på kommer att svänga upp och ned, kan en nedgång på en marknad oftast balanseras av en uppgång på en annan. Här finns det gott om fonder att välja bland beroende på om du föredrar billiga indexfonder eller aktivt förvaltade fonder och hur mycket tid du själv vill lägga ned på att följa sparandet.

Dra ned risken mot slutet av spartiden

Om du valt att spara i barnets eget namn får hen oftast tillgång till sparandet på 18-årsdagen. Kanske ska pengarna fortsätta växa i några år till i väntan på att barnet till exempel flyttar hemifrån. Men när dagen då pengarna ska användas börjar närma sig kan det vara klokt att se över risknivån i sparandet. Detta för att undvika kraftiga nedgångar i samband med att barnet äntligen ska få glädje av pengarna.

Så mycket kan sparandet bli värt

Tabellen visar hur mycket ett månadssparande på 500 kronor kan bli värt beroende på vilken risk du tar i sparandet och därmed vilken avkastning du har möjlighet att få. Om räntorna fortsätter ligga på dagens låga nivåer kommer sparande på konto ge under den här perioden cirka 108 000 kr, jämfört med ett fondsparande med olika avkastning.

500 kr i månaden i 18 år blir med följande årlig avkastning:

Årlig avkastning 0% – Uppnått sparande 108 000 krÅrlig avkastning 4% – Uppnått sparande 160 000 krÅrlig avkastning 6% – Uppnått sparande 197 000 krÅrlig avkastning 8% – Uppnått sparande 243 000 kr

Räkneexemplen ovan kan endast illustrera antaganden om framtida värdetillväxt. Det innebär inte en utfästelse om att avkastningen i exemplen kommer att nås. Vi har inte tagit hänsyn till avgifter, inflation och eventuella skatter.

Ge barnen en bra start med ett fondsparande

Körkort, utlandsstudier eller egen bostad? Några hundralappar varje månad kan göra stor skillnad när det är dags för barnen att stå på egna ben.Läs mer och kom igång på 2 minuterDetta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om finansiella instrumenten som återfinns i dess t.ex. faktablad, informationsbroschyr, prospekt, marknadsföringsbroschyr och/eller produktblad vilka finns tillgängliga på seb.se.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring