5 saker att tänka på när du sparar till barn

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

 

Att månadsspara i fonder till barn eller barnbarn är ett sätt att ge barnet en bra start på vuxenlivet. Den långa spartiden gör att även ett mindre belopp på sikt kan växa till ett bidrag till körkort, kontantinsats till en bostad eller möjligheten att plugga utomlands. Men hur kommer man igång och vad är viktigt att tänka på? Här är fem tips från SEB:s chefsekonom Jens Magnusson som kan göra barnsparandet ännu bättre, effektivare och rättvisare.

 

 1. Sätt upp sparmål och anpassa sparbeloppen och strategin till dessa mål
  Det vanligaste sparmålet är insats till en bostad. Det kräver kanske 10 gånger så mycket kapital som det näst vanligaste sparmålet, ett körkort. Det är viktigt att dimensionera sparandets storlek, risktagande och avkastningsmöjligheter så att chansen att nå målet maximeras.
 2. Tänk rättvisa och undvik konflikter
  Säkerställ att alla syskon i slutänden får ungefär lika mycket. Idag ser vi stora skillnader i sparande till första respektive andra barnet, något som bäddar för framtida konflikter.
 3. Prata om sparande – beteendet är lika viktigt som beloppet
  Även den som inte har möjlighet att sätta av stora summor till barnen, kan fortfarande lära dem om vikten av sparande. Många föräldrar kan tycka att det är både svårt och lite jobbigt att prata sparande med sina barn men det kan vara ett bra sätt för att lägga grunden till en sund syn på privatekonomi i framtiden.
 4. Att inte ta risk är också en risk
  Alltför många sparar till barnen på ett vanligt konto med låg eller ingen avkastning. Har du små barn och till exempel sparar till deras 18-årsdag är det i de flesta fall en alltför försiktig strategi. För att ränta-på-ränta-effekten ska få genomslag gäller det att pengarna genererar avkastning och då krävs ett visst risktagande, till exempel genom att spara i fonder.
 5. Tänk hållbart
  Hållbarhetsfrågornas betydelse växer för varje dag och kanske är just sparandet till barnen det allra viktigaste att placera hållbart. Vad kan kännas bättre än att ge barnen ett startkapital som dessutom har hjälpt till att bevara den planet de ska leva på?

 

Ge barnen en bra start med ett fondsparande

 

Körkort, utlandsstudier eller egen bostad? Några hundralappar varje månad kan göra stor skillnad när det är dags för barnen att stå på egna ben.
Läs mer och kom igång på 2 minuter


Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om finansiella instrumenten som återfinns i dess t.ex. faktablad, informationsbroschyr, prospekt, marknadsföringsbroschyr och/eller produktblad vilka finns tillgängliga på seb.se.