Familjen

Så lugnar du ditt barns oro

Barns oro tar sig olika i uttryck. Vissa barn kan få svårt att sova medan andra får ont i magen, blir arga eller inte vill vara ensamma. Det är inte givet att barnet berättar om sin oro eller svarar ja om de får frågan.

Barn behöver trygga och tillgängliga vuxna som möter barnet och lindrar dess oro. Nedan följer några tips på hur du kan upptäcka om ditt barn är oroligt och på vilket sätt du kan stötta.

Var lyhörd för barnets signaler

Som vuxen behöver vi vara uppmärksamma på våra barns signaler. I tider av osäkerhet och förändringar är detta extra viktigt.

 • Var observant, exempelvis på om barnet visar ett ändrat beteende. Om barnet drar sig undan, ställer ovanligt mycket frågor, sover oroligt, inte vill bli lämnad ensam eller har ett ökat kontrollbehov kan det vara tecken på att barnet oroar sig över något.
 • Beroende på barnets ålder och mognad kan du behöva närma dig barnet på lite olika sätt. Mindre barn behöver ofta mycket hjälp från vuxna för att sätta ord på sina tankar. Äldre barn och tonåringar söker ofta information på egen hand. Då behöver man mer utgå ifrån vad de faktiskt vet och funderar över.
 • Var medveten om att för ett yngre barn kan oron till stor del bero på att rutiner bryts och att saker och ting inte är som vanligt. Så kan det även vara för äldre barn, men de behöver också hjälp med att hantera all information de tar del av.
 • Vi kan få mycket information av barn som leker med andra barn. Så var uppmärksam på vad som kommer fram om barns funderingar när de pratar med varandra.

Var en lugn och trygg vuxen

Det är viktigt att man själv försöker hålla sig lugn. Det finns dock inga rätt och fel. Fokusera därför på vad som känns bäst för dig och ditt barn. Vissa barn behöver få prata och andra behöver få fokusera på annat.

 • För att förmedla ett lugn behöver man hitta ett sätt som gör att man själv kan känna sig lugn. För vissa kan det vara att uppdatera sig med fakta medan andra känner sig mer lugna av att få tänka på annat.
 • Har du svårt att hantera din egen oro. Prata med en annan vuxen då barnet inte hör och lägg inte över din oro på barnet.
 • Var tillgänglig för barnet så att barnet inte känner sig ensam och har möjlighet att ställa frågor till dig. Visa också att du kan prata om svåra saker.
 • I tider av osäkerhet och oro, förklara situationen lugnt för barnet och så realistiskt som möjligt. Prata också om vad ni längtar efter att göra framöver när allt är som vanligt igen.
 • I perioder av förändring kan rutiner och fokus på sådant familjen och barnen mår bra av skapa trygghet. Läs mer om rutiner nedan.

Hjälp barnet att hantera information

Barn kan inte ta in och hantera den enorma mängd information som cirkulerar och en vuxen behöver därför hjälpa till att begränsa informationsflödet och förklara när det behövs.

 • Se till att tv:n med nyheter inte står på hela tiden när barnet är i närheten.
 • För att barnet ska kunna förstå och ta till sig information behöver den anpassas till barnets ålder, mognad och övriga förutsättningar.
 • Låt barnet ställa frågor och att du lyssnar och svarar, men tänk på att svara så enkelt och konkret som möjligt. Överös inte med vuxendetaljer, och kom ihåg att skilja på dina egna och barnets känslor.
 • Mycket information sprids via sociala medier och kommer nära våra äldre barn och tonåringar. Håll dig uppdaterad och prata med barnet om vad som sker i sociala kanaler.
 • Hitta naturliga tillfällen i vardagen där ni pratar om saker som barnet har sett eller hört, till exempel vid middagsbordet.

Behåll vardagliga rutiner

Barn mår bra av rutiner i sin vardag. Se därför till att upprätthålla så många rutiner som möjligt som barnet mår bra av och behöver.

 • När tillvaron ändras kan det även finnas behov av att skapa nya rutiner för att behålla ett lugn till exempel om skolan stänger för en period.
 • Uppmuntra och underlätta för aktiviteter och fortsätt göra sådant som barnet gör normalt i sin vardag. Blir till exempel barnets fotbollsträning inställd, behåll ändå de dagar och tider barnet har den aktiviteten och gör någonting liknande tillsammans istället.
 • Om ni får möjlighet att spendera mer tid tillsammans, ta chansen också att hitta nya positiva sätt både kring umgänge och vardagsrutiner.

Läs mer om hur man kan hitta fungerande rutiner.

Text och granskad april 2021:

Linda Janze, Familjehjälpen

Källa: Trygg-Hansa och Bris

Tips från Familjehjälpen

Det är inte farligt för ett barn eller tonåring att känna oro och rädsla. Det är normala känslor och det går vanligtvis över efter en tid. Om oron inte släpper och om du märker att det påverkar era möjligheter till en fungerande vardag, så kan det vara aktuellt att söka hjälp.

För ett yngre barn kan du i första hand vända dig till BVC/BHV för rådgivning. Går ditt barn på förskola så kan du även prata med personalen om dina funderingar och om de märker någon förändring.

För ett äldre barn eller en tonåring kan du kontakta din husläkarmottagning, en ungdomsmottagning, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning eller barn- och ungdomspsykiatrin. Du kan även kontakta skolan för att få information om hur de upplever barnet där.

Om du har Trygg-Hansas barnförsäkring och behöver information om vilka möjligheter till stöd som finns i samhället kan du kontakta Familjehjälpen för kostnadsfri vägledning.

Kontakt med Familjehjälpen

Vill du få vägledning av Familjehjälpen kan du skriva till oss. För tillfället har vi en situation som gör att vi har längre svarstider än normalt. Om du vill komma i kontakt med oss kommer vi göra allt vi kan för att du ska få hjälp så snart som möjligt, men vi vill göra dig uppmärksam på att vår kontakt kan dröja till efter sommaren. Läs mer här.

Trygg-Hansa samarbetar med Bris

Barns och tonåringars trygghet är viktiga för oss och därför samarbetar vi med Bris. Bris stöttar många barn och tonåringar varje dag genom att ge dem möjlighet att prata med en kurator.

Du som vuxen kan också få stöd genom att ringa Bris vuxentelefon om barn på telefonnummer 077-150 50 50, alla vardagar kl. 9-12. Till Bris vuxentelefon kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Läs mer på Bris hemsida.