Ny försäkring efter födseln?

Fråga:

 

Jag har tecknat en gravidförsäkring i Trygg-Hansa. Den gäller även under barnets första sex månader. Behöver jag teckna en barnförsäkring också, och i så fall när?

Svar:

 

Ja, det är viktigt att du så snart som möjligt när du kommit hem från BB tecknar en barnförsäkring, eftersom den ger ett mer omfattande skydd än en gravidförsäkring.

 

Trygg-Hansas barnförsäkring ger ett tryggt och bra skydd för ditt barn vid både sjukdom och olycksfall. Den gäller främst för allvarliga bestående skador, men också vid lite mindre allvarliga händelser, t ex om ditt barn blir inlagt på sjukhus några dagar.

 

Besvarad av: Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert

 

Läs gärna om varför det är bra att ta en barnförsäkring.