Till innehållet
Familjen

Vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka (”winter vomiting disease”) är en typ av maginfluensa som drabbar alla åldrar.

Sjukdomen orsakas av så kallade noro- och sapovirus. De tillhör en större familj, som kallas calicivirus och ger problem med magsmärtor, diarréer och kräkningar.

Symtom

Efter en kort inkubationstid på bara några timmar upp till ett par dygn kommer insjuknandet plötsligt och ganska häftigt. Framför allt barn insjuknar med stora kräkningar. Detta följs av upprepade diarréer och magsmärtor.

Den drabbade känner sig trött och svag med huvudvärk, måttlig feber och muskelvärk. Sjukdomsförloppet är kort och symtomen brukar klinga av inom ett par dygn. Späda och små barn men även äldre kan bli akut mycket sjuka på grund av uttorkning och kan behöva sjukhusvård.

Behandling

Det finns ingen specifik behandling t.ex. medicin mot vinterkräksjuka. Därför är det viktigt att den sjuke får i sig tillräckligt med vätska, gärna i form av särskild vätskeersättning och energi i form av lättsmälta kolhydratrika livsmedel.

Immuniteten efter sjukdom är ofullständig. Det finns många olika stammar av viruset och det är svårt att utveckla immunitet mot alla. Sjukdomen kan därför återkomma senare i livet.

Hög smittsamhet

Smittsamheten för vinterkräksjuka är mycket stor. Den sjuke smittar från insjuknandet till ungefär två dygn efter tillfrisknandet. Viruset sprids från person till person. Som namnet antyder insjuknar de flesta under vinterhalvåret. Då är det vanligt med utbrott i familjer och epidemier i förskolor och på vårdavdelningar.

En annan smittväg är genom förorenade födoämnen, till exempel frysta bär och förorenat badvatten.

Uppdaterad april 2015


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Förebygg vinterkräksjukan!

Med tanke på den stora smittsamheten är det viktigt att förhindra och minska smittspridning genom noggrann personlig hygien.

Det betyder omsorgsfull handtvätt alltid vid toalettbesök och blöjbyte men också före måltider och när man handskas med livsmedel.

Använd gärna handdesinfektionsmedel, som kan köpas på apoteket.

Det sjuka barnet ska stanna hemma under sjukdomen och minst två dagar efter tillfrisknandet.

Det lär ta lång tid innan vi har ett vaccin mot vinterkräksjuka.

Läs gärna våra expertsvar om magbesvär:

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring