Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Förgiftning genom kemiska medel

shadow

Många kemiska produkter som finns i hemmen är relativt ofarliga, medan andra innebär stor förgiftningsrisk.

Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn. Ofta kommer barnen åt produkterna när de används – förvara därför alla farliga hushållskemikalier i ett särskilt låsbart skåp, alltid i originalförpackningen. Läs varningstexter och skyddsföreskrifter på förpackningen.

Notera att vissa kemikalier är så farliga att de överhuvudtaget inte bör förvaras hemma, t ex lut och starka syror. Tänk på att även maskindiskmedel är kraftigt frätande och bör förvaras utom räckhåll för barn.

Om barnet fått i sig någon frätande kemikalier

Åtgärder:

• Skölj omedelbart ur munnen.’

• OBS Framkalla aldrig kräkning om ett barn svalt frätande kemikalie!

• Ring Giftinformationscentralen, tel 112.

• Uppsök sjukhus.

Om barnet fått i sig lösningsmedel

Åtgärder om barnet svalt lösningsmedel/bränsle av fotogentyp (till exempel bensin, fotogen, lacknafta, lampolja och tändvätska):

• Ge barnet ev. lite grädde eller kex med smör.

• OBS! Framkalla aldrig kräkning om ett barn svalt lösningsmedel!

• Kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

• Uppsök sjukhus om barnet hostar, kräks eller visar tecken på slöhet.

• Ofta kommer symtom med hosta, feber och tecken till lunginflammation flera timmar efter intaget av petroleumprodukter.

Faktagranskad av:
Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Bra att veta

•  Vid mindre akuta ärenden kan Giftinformationscentralen nås via telefon 010-456 67 00 eller på Giftinformationscentralen.

shadow

Förgiftning genom läkemedel

Även vissa receptfria preparat, som järnmedicin och värktabletter, kan ge förgiftning hos barn som stoppar i sig dem.

Läs merarrow
shadow

Så slipper du få barnvagnen stulen

Barnvagnar är lätta att stjäla och att sälja vidare som begagnade. Satsa på märkning, vajerlås och sparade kvitton.

Läs merarrow