Förgiftning genom tobak

Allvarliga förgiftningar efter förtäring av cigaretter, tobak eller snus är ovanliga - den otäcka smaken brukar sätta stopp för intaget. Men de inträffar ibland.

 

Hur stora mängder tobak är då egentligen farliga?

 

 

Om barnet svalt mer än ett par centimeter cigarett, två-tre fimpar, två-tre påsar snus, motsvarande ett par teskedar lössnus eller mer än 4 mg nikotin från nikotintuggummi bör ni söka sjukvård.

 

Oftast reagerar barnet snabbt och spottar ut snuset eller fimpen, eftersom det smakar starkt och illa.


Text:

Eva Gärdsmo Pettersson och Gisela Zeime

 

Faktagranskad av:

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare


Åtgärder om olyckan ändå skulle vara framme:


  • Kontakta Giftinformationscentralen, tel. 112 för bedömning av förgiftningsrisken.
  • Ge medicinskt kol.
  • Uppsök sjukvård om du misstänker att barnet fått i sig större mängder tobak enligt ovan.

Vid mindre akuta ärenden kan Giftinformationscentralen nås via tel 010-456 67 00 eller på Giftinformationscentralen.