Familjen

Förgiftning genom tobak

Allvarliga förgiftningar efter förtäring av cigaretter, tobak eller snus är ovanliga - den otäcka smaken brukar sätta stopp för intaget. Men de inträffar ibland.

Hur stora mängder tobak är då egentligen farliga?

Om barnet svalt mer än ett par centimeter cigarett, två-tre fimpar, två-tre påsar snus, motsvarande ett par teskedar lössnus eller mer än 4 mg nikotin från nikotintuggummi bör ni söka sjukvård.

Oftast reagerar barnet snabbt och spottar ut snuset eller fimpen, eftersom det smakar starkt och illa.


Text:

Eva Gärdsmo Pettersson och Gisela Zeime

Faktagranskad av:

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Åtgärder om olyckan ändå skulle vara framme:

  • Kontakta Giftinformationscentralen, tel. 112 för bedömning av förgiftningsrisken.
  • Ge medicinskt kol.
  • Uppsök sjukvård om du misstänker att barnet fått i sig större mängder tobak enligt ovan.

Vid mindre akuta ärenden kan Giftinformationscentralen nås via tel 010-456 67 00 eller på Giftinformationscentralen.

 

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring