Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Insektsallergi

shadow

Av stickande och bitande insekter är det bara bi, geting och ibland broms som orsakar allvarliga allergiska symtom.

Mygg, knott och bromsar kan ge lokala hudreaktioner, men dessa kan vara nog så besvärliga för en del.
Ett barn som fått en allvarlig reaktion efter ett insektsstick bör utredas av allergispecialist, och behöver i vissa fall ha akutmediciner till hands jämt.

Symtom

Symtomen efter ett stick kan variera från enbart hudreaktion till anafylaktisk chock.
Reaktioner med dödlig utgång inträffar 1-3 gånger årligen i Sverige. De drabbar så gott som enbart vuxna och beror inte alltid på allergi.
Reaktionen blir oftast svårast första gången man blir stungen/biten, nästa stick brukar ge lindrigare symtom.

Sök läkare efter en allvarlig allergireaktion

Ett barn som fått en allvarlig reaktion bör utredas av allergispecialist, och kanske förses med akutmediciner som alltid ska finnas tillhands under insektssäsong. Man kan i vissa fall göra en så kallad specifik immunterapi (SIT), en slags ”vaccination”, mot geting- eller biallergenet.

Behandling

Vid lindriga reaktioner (hudrodnad och svullnad) räcker det ofta med antihistamintabletter eller kortisonmedel på huden. Vid allvarligare reaktion bör man få akut behandling.

Att undvika insektsallergi

En god regel är att kontrollera mat och dryck som barnet ska få utomhus sommartid. Största risken för allvarlig reaktion är om man blir stungen i mun och svalg, då kan en svullnad hindra andningen.

Uppdaterad juni 2016

Text:
Susanna Hauffman

Granskad av:
Johan Alm, specialist barnallergi

shadow

Komjölksallergi

Komjölksallergi kan yttra sig som magproblem, eksem eller luftvägsbesvär. Den växer oftast bort före skolåldern. Läs mer fakta om symtom och behandling här.

Läs merarrow
shadow

Första spädbarnstiden: undersökningar på BB och goda råd

Gulsot hos nyfödda barn innebär en gulaktig färg i huden som brukar gå över. Det är en av de saker som kan upptäckas på BB innan hemgång.

Läs merarrow