Familjen

Söka hjälp - var kan du vända dig?

Om du märker att ett barn eller en tonåring mår dåligt psykiskt och det inte blir bättre så är det viktigt att söka hjälp. Det finns flera olika vägar att gå.

Ett första steg kan vara att lyfta sina tankar och funderingar med Elevhälsan på skolan. Elevhälsan kan också i vissa fall remittera vidare till Första linjen eller Barn- och ungdomspsykiatrin.

– När barn och unga mår dåligt kan det vara så att det blir svårt att orka med skolarbetet. Ibland är höga krav på sig själv i skolan en av orsakerna till att allt blir jobbigt. Det är ofta en god idé att ha kontakt med någon på skolan för att kunna samarbeta och stötta på bästa sätt. Prata tillsammans med ditt barn vad som blir hjälpsamt så att han eller hon känner sig delaktig i lösningen, säger Catarina Nylund, kurator på Bris.

Det är bra om du och tonåringen kan komma överens om att söka hjälp så att hen känner sig delaktig i vad som händer. Ibland, kan det dock vara så att tonåringen inte vill söka hjälp och då kan du som vuxen behöva rådgivning för att veta hur du ska kunna gå vidare. Om du upplever att barnet eller tonåringen mår väldigt dåligt behöver du söka hjälp oavsett om hen vill eller inte.

Till Bris vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Syftet är att du som vuxen ska få stöd, vägledning och information om hur du kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre.

– Vi som svarar i Bris vuxentelefon är erfarna kuratorer. Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman. Du når oss på 077-150 50 50, vardagar kl. 9-12 och självklart har vi ett tydligt fokus på barnets perspektiv och rättigheter i våra samtal. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och du kan vara anonym, säger Catarina Nylund, kurator på Bris.

Om du har Trygg-Hansas barnförsäkring och har frågor om samhällets stöd och ersättningar kan du kontakta Trygg-Hansas Familjehjälpen på familjehjalpen@trygghansa.se. Läs mer om Familjehjälpen.

– Det behöver inte finnas någon diagnos hos barnet eller tonåringen för att du ska få vägledning av Familjehjälpen. Du kan få hjälp med allt från enstaka frågor i ett kortare samtal, till mer komplexa problem som kräver flera samtal. Vägledningen är kostnadsfri och du får den via telefon på en tid som passar dig, säger Linda Janze, Familjehjälpen på Trygg-Hansa.

Du kan även ringa till sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 för att få hjälp att bedöma symtom och tips på var du kan söka vård.

På många orter finns mottagningar för unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa, den så kallade första linjen. Första linjen kan du hitta på tex. ungdomsmottagningar eller hälsocentraler. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP) finns i alla landsting. Där har man kunskap och erfarenhet av psykisk ohälsa hos barn och tonåringar. De kan också hjälpa dig och tonåringen att se om en svårighet kan höra till den vanliga tonårsutvecklingen eller om din tonåring behöver mer omfattande hjälp för att må bra igen. Om barnet skadar sig själv eller pratar om att inte vilja leva ska du alltid kontakta Barn- och ungdomspsykiatrin.

Det är också möjligt att få stöd via psykologer som har egna mottagningar. Du kan söka på nätet för att hitta vad som finns på din ort. Du kan även söka vi t.ex. Teraply, Psykterapicentrum, Psykologiguiden och Beteendeterapeutiska föreningen. Det finns också psykologer online som t.ex. Mindler.

Om du söker vård privat så betalar du hela kostnaden själv. Landstinget kan dock ha avtal med privatpraktiserande psykologer, vilket innebär att du betalar samma kostnad som för ett läkarbesök och högkostnadsskyddet gäller. Tillgängligheten varierar från landsting till landsting. Därför är det bäst att du kontaktar ditt landsting och hör efter vad som gäller just där.

Text:
Linda Janze, Familjehjälpen Trygg-Hansa

Uppdaterad: Mars 2021

Trygg-Hansa samarbetar med Bris

Barns och tonåringars trygghet är viktig för oss. Vi vet att deras välmående stärks av att vi vuxna bryr oss om, vågar vara viktiga och ”lägger oss i” när det behövs. Tillsammans med Bris vill vi bidra i det förebyggande arbetet och därmed främja den psykiska hälsan bland barn och tonåringar.

Du kan också göra skillnad genom att stötta Bris och ge fler barn möjlighet att berätta. Läs mer om Bris och hur du ger dem en gåva här.

Familjehjälpen – vägledning om samhällets stöd

Familjehjälpen är en service för dig som har en barnförsäkring hos Trygg-Hansa och behöver vägledning om samhällets stöd och ersättningar. Det kan t.ex. handla om vilka ersättningar som finns att söka hos Försäkringskassan eller rätten till stöd i skolan. Läs mer om Familjehjälpen.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring

En utbildning för alla unga

Vår utbildning som hjälper barn och unga att må bättre.

Läs mer om utbildningen