Familjen

Föda trots "tunn" livmoder?

Fråga:

Jag har en fråga angående tunn livmoder.

Jag har fött tre barn vaginalt, de förlossningarna var normala, jag fick värkstimulerande dropp för värksvaghet och lustgas som smärtlindring. Den fjärde förlossningen var komplicerad, barnet var stort och jag förlöstes akut med kejsarsnitt i vecka 36. Vid snittet sa förlossningsläkaren att livmodern var väldigt, väldigt tunn och om jag skulle bli gravid igen måste jag förlösas med snitt, jag fick absolut inte ha värkar. Samma sak sa han vid samtalet efter förlossningen.

Nu är jag gravid igen och har varit på samtal med en annan förlossningsläkare angående detta, han sa att jag kunde föda vaginalt och att det inte var någon ökad risk för mig, ett snitt spelar ingen roll - det är de som gjort två snitt som får göra snitt en tredje gång. Jag frågade varför förlossningsläkaren sagt att jag inte bör ha värkar och om det inte var något att ta hänsyn till och han svarade att detta inte var nedskrivet i min journal och då var det svårt att ta hänsyn till det.

Nu är jag väldigt, väldigt orolig, jag kan inte släppa detta och drömmer mardrömmar om förlossningen varje natt och går och oroar mig hela dagarna.

Jag vill lita på den nya förlossningsläkaren, men innerst inte kan jag inte det helt, tänk om han har helt fel och livmodern verkligen spricker under värkarbetet! Varför sa den första förlossningsläkaren som han sa om det inte stämmer? Vem ska man lita på?

Svar:

Jag blir väldigt berörd när jag läser din berättelse. Kan verkligen förstå att du känner dig orolig med tanke på det besked du har fått.

Att först få information om att du inte kan föda vaginalt av den läkare som opererat dig, ja till och med besked om att det absolut inte går bra. Sedan i samband med denna graviditet få besked om att det inte är någon ökad risk att föda vaginalt måste göra att tanken ”vem ska man lita” på dyker upp.

Som jag ser är det otroligt viktigt att du känner dig trygg och har förtroende för att de beslut som är tagna och att det känns rätt för dig. Visst säger man idag att ett kejsarsnitt om det är okomplicerat och inga komplikationer har uppstått så kan man föda vaginalt igen. Samtidigt så känns det ju viktigt att ta reda på om det är så att din livmodervägg är så tunn som den läkare som opererade dig informerade om. Den läkarens ord väger ju tung,t för det är ju bara opererande läkare som vet något om detta. Att detta inte dokumenterats är ju mycket tråkigt då det är en viktig information, då du också du tydligt uppfattat budskapet som om att du inte ska föda s.k. vaginalt. Här står ju ord mot ord.

I den bästa av världar skulle ju ett samtal med den läkare som opererade dig vara det som kunde lösa problemet.

Nummer två är att du ber om att få en s.k. second opinion vilket innebär att ytterligare en läkare får göra en bedömning. Ta upp frågan igen med din barnmorska som sköter din graviditet så får vi hoppas att det löser sig och du känner dig trygg med det sätt du skall föda på.

Lycka till!


Besvarad av:

Gudrun Abascal, barnmorska

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring