Familjen

Samsova med barnet

Barn i Sverige sover ofta hos sin mamma och partner hela eller delar av nätterna. En internationell studie tyder på att det här är ett unikt svenskt fenomen. I de flesta andra länder är det mycket ovanligt att partner sover med sina barn.

– Jag tycker att det är naturligt att låta vår dotter komma till oss på natten om hon vill det. Jag minns hur mysigt jag själv tyckte att det var när jag ibland sov hos mina föräldrar. Den tryggheten erbjuder jag gärna mitt barn.

Det säger Måns Håkansson. En vanlig svensk pappa. Han och hans fru Gudrun och deras två barn Caroline 5 år och Alice 3 år är en del av det svenska fenomenet samsovande.

Barnen har var sitt rum och egna sköna sängar. Yngsta dottern sover tryggt hela nätterna i sin egen säng, medan äldsta dottern kommer till mamma och pappa varje natt.

– Vi träffar våra barn så lite under dagarna, att det känns naturligt att åtminstone finnas där för dem på nätterna om de behöver det, konstaterar Gudrun Håkansson.

Internationell studie

Antropologen Barbara Welles-Nyström leder den svenska delen av studien 'The international Study of Parents, Children and Schools' som förutom i Sverige, har genomförts i ytterligare sex länder, bland annat Australien och USA. Hon kan bara konstatera att i Sverige är familjen Håkansson långt ifrån unik:

– Att svenska mammor och speciellt pappor, sover med sina barn i den utsträckning de gör, är ett intressant fenomen som vi inte hade förutsett. Syftet var egentligen att finna de traditioner och uppfostringsidéer som gör att ett svenskt barn lär sig bli svenskt, berättar Barbara Welles-Nyström.

Hon är själv amerikanska, sedan länge bosatt i Sverige och kanske just därför bättre rustad att granska det typiskt svenska.

Vanligt bland större barn

Samsovande eller co-sleeping kallas det oavsett om barnet somnar i mammas och partners säng eller kommer dit framåt natten. Eller att uppvaknandet leder till en flyttkarusell där alla familjemedlemmar vaknar i andra sängar än dem de somnade i. Det finns alla varianter, berättar Barbara Welles- Nyström.

Det handlar oftast om yngre barn. Men det är vanligt också bland barn upp till 6-8 år, kanske till och med ännu äldre. För familjen Håkansson verkar dock en brytpunkt närma sig:

– Caroline är 5 år och börjar ta mycket plats. Jag vaknar lätt och har ofta svårt att somna om. Därför har vi börjat gå tillbaka med henne på natten och sitter hos henne en stund, berättar Gudrun Håkansson.

Men Caroline själv verkar ännu inte tycka att det är dags att ge upp värmen i mammas och pappas säng.

– Jag går till mamma och pappa när jag vaknar på natten för annars kan jag inte somna om. Det känns skönt att sova där. Och det är orättvist om inte jag får sova i mammas och pappas säng. De får ju alltid sova tillsammans, säger hon.

Barns trygghet viktig

Vad är det då som gör att många svenska mammor och partners låter sina barn sova i sina sängar? Beror det på dåligt samvete? Nej, det tror inte Barbara Welles-Nyström är huvudanledningen:

– Vi fann att barnets trygghet är en av de absolut viktigaste uppfostringsfundamenten för svenska föräldrar. För föräldrarna är samsovning helt enkelt ett sätt att skänka barnet trygghet, påpekar hon.

Man fann i studien tre grundinställningar som i stort sett är gemensamma för alla svenska familjer och som samtidigt skiljer dem från familjer i de andra länderna:

  • Barnen står tydligt i centrum.
  • Föräldrarna är internationellt sett jämlika
  • Den mänskliga kroppen, barns och vuxnas, betraktas som naturlig.

Gemensam syn

– Jag tror att det svenska samsovandet är ett resultat av samtliga dessa tre inställningar, kommenterar Barbara Welles Nyström.

– Eftersom barnet står i centrum, får det ofta sova med mamma och partner om det vill det. I USA eller Australien upplevs det närmast som incestuöst om pappa sover med sitt barn. Det har att göra med en mer puritansk inställning till kroppen och en ovana att ta del av omvårdnaden. I Sverige delar föräldrarna mer på omvårdnaden av barnen.

Författare:

Eva Gärdsmo Pettersson, journalist

Viktigt om att sova med spädbarn!

För att minska risken för plötslig spädbarnsdöd, SIDS, är det viktigt att det finns ordentligt med plats i sängen och att barnet verkligen sover på rygg.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring