Familjen

Så stimulerar du barnets hjärnutveckling

Varje extra minut du spenderar med ditt barn är viktig. All uppmärksamhet, speciellt under späd ålder då hjärnan ännu formas, hjälper till att bygga upp de hjärncellskopplingar som krävs för intellektuell utveckling.

Även långt upp i tonåren fortsätter nervcellernas nätverk att byggas ut. Inte minst de känslomässiga nätverken. Fortsätt att vara mycket tillsammans med ditt barn.

Prata mycket med varandra

Språket är viktigt för att kunna fungera väl såväl intellektuellt som emotionellt. Läs högt, samtala, fråga, intressera dig, diskutera - gärna även hetsigt och stormigt ibland. Konflikter och konfliktlösning innebär att kaos och spänning förs in i ordningen. Det stimulerar den kreativa förmågan.

Spela och sjung

Musik utvecklar hjärnan. Sjung och spela gärna musik tillsammans.

Uppmuntra lek långt upp i skolåldern

Leken är avgörande för barns inlärningsförmåga. Under leken får vitt skilda delar av hjärnan kontakt. Delta gärna själv i barnets lek. Uppmuntra upptäckarglädjen. Ett barn söker hela tiden efter nya erfarenheter genom att upptäcka. Det är viktigt stimulera entusiasmen och upptäckarglädjen.

Öva motorik och rörelse

Leken innehåller för barnen massor med nyttig rörelse och fin- och grovmotorikövning. Förmågan att tänka abstrakt bygger på hjärnans grundläggande funktion, att fungera som en slags 'rörelsemaskin'. Därför behövs ett effektivt tankearbete för att kunna utföra en muskelrörelse på bästa sätt. Omvänt påverkar rörelse hjärnan positivt genom 'lyckocellerna'.

Rita och måla

Att öva färger och former är en rolig och bra lek för barnet. Gör det genom att rita och måla tillsammans med ditt barn.

Ge beröm

Beröm gör inte bara ditt barn lyckligt utan förstärker också nervbanorna mellan främre hjärnbalken och mellanhjärnan där känslorna sitter. Mellan 10 och 18 månaders ålder bildas dessa banor.

Läs gärna mer om små barn och dataspel och appar för barn.

Författare

Matti Bergström, hjärnforskare

Böcker av Matti Bergström

Hjärnor i politiken (1999)

Gröna teorin (1997)

Svarta och vita lekar (1997)

Neuropedagogogik (1995)

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring