Familjen

Så kan en sjuk- och olycksfallsförsäkring ge dig en ekonomisk trygghet

Många av oss råkar någon gång ut för en skada eller sjukskrivning. Smärtan och oron när det händer något allvarligt kan vara nog så svår att hantera. Då är det skönt att känna att du i alla fall klarar dig ekonomiskt. Även små händelser kan påverka din ekonomi och i de fallen kan en sjuk- och olycksfallsförsäkring också vara till hjälp.Här är några anledningar till varför det är klokt att ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Samhället hjälper till med vård och ersättningar om du drabbas av ett olycksfall eller en sjukdom, men stödet kan vara mycket begränsat. Om du inte kan jobba lika mycket som tidigare är det ofta extra svårt att få ekonomin att gå ihop.

En försäkring som hjälper livet att fortsätta som vanligt

Pengarna från en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring kan till exempel hjälpa dig att ha råd att bo kvar där du bor, eller fortsätta betala för saker du gör på fritiden. Om du inte kan arbeta får du ersättning från Försäkringskassan, men den är betydligt lägre än din lön. Att också få ersättning från en privat försäkring kan därför göra stor skillnad för din ekonomi.

Så fungerar en sjuk- och olycksfallsförsäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring fungerar så att du betalar lite varje månad eller år, och kan få mycket tillbaka om du skadar dig eller får vissa sjukdomar, till exempel cancer eller en hjärtinfarkt. Mest pengar får du om du blir så skadad eller sjuk att du inte blir helt återställd eller inte kan jobba lika mycket som tidigare. Men du kan också få ersättning för andra saker, till exempel om du cyklar omkull och skadar dig, eller blir inlagd på sjukhus över natten.

Trygg-Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du ansöka om när du är mellan 18 och 56 år och den gäller fram tills du fyller 67 år. Den passar dig som vill ha största möjliga trygghet om du skulle bli sjuk eller skada dig.

Skydd dygnet runt

Om du är anställd har du förmodligen någon form av försäkring via din arbetsgivare. Hur starkt det skyddet är ser olika ut på olika arbetsplatser. Men oftast gäller de bara under arbetstid. Med en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring är du skyddad dygnet runt.

…för både olycksfall och sjukdomar

Försäkringar via jobbet gäller i regel bara vid olycksfall. Men en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring täcker just det: både sjukdomar och olycksfall. Vilka sjukdomar den gäller för ser du i försäkringsvillkoret.

Räcker inte skyddet i hemförsäkringen?

Hemförsäkringen har visserligen ett viktigt grundskydd eftersom den bland annat täcker ditt hem, dina saker och kostnaden för sjukvård om du blir sjuk på resande fot. Men den innehåller däremot inte skydd för sjukdomar och olycksfall. För att få ett mycket mer omfattande försäkringsskydd för dig som person behövs en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Har du en gravidförsäkring?

Varför ska du skaffa en sjuk- och olycksfallsförsäkring om du redan har en gravidförsäkring som både täcker barnet, dig själv och din partner? Svaret får du här.

Ersättning för flera olika saker – skattefritt

Genom Trygg-Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du få ersättning om din funktionsförmåga försämras efter ett olycksfall eller en sjukdom men den täcker också många andra saker. Bland annat kan du få en utbetalning direkt när du får vissa allvarliga diagnoser. Dessutom kan ärr, sjukhusvistelse och sjukskrivning längre än 30 dagar i sträck också ge dig ekonomiska tillskott från försäkringen. Om sjukdomen eller skadan leder till att du inte kan jobba lika mycket – så kallad ekonomisk invaliditet (nedsatt arbetsförmåga) – kan du få ersättning för det med.

Pengarna du får från försäkringen är skattefria och utan självrisk.

Stöd för att komma tillbaka efter en sjukskrivning

Om du har Trygg-Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkring får du ekonomisk hjälp till både rehabiliterande behandlingar och samtal. Dessutom kan du också få ersättning för vistelser på en rehabiliteringsklinik. Detta minskar i sin tur risken för att du blir sjukskriven länge.

Ekonomisk hjälp om du blir långtidssjukskriven

Försäkringen ger ersättningar om du ändå skulle bli sjukskriven längre än 30 dagar. Du kan också välja ett tillägg som gäller efter 90 dagar. Då kan du få ett ekonomiskt tillskott varje månad i upp till tre och ett halvt år.

När du behöver någon att prata med

Försäkringen täcker inte bara fysiska åkommor. Om du är med om något svårt och drabbas av en krisreaktion får du behandling hos en legitimerad psykolog som Trygg-Hansa hänvisar dig till. Det kan exempelvis vara i samband med en sjukdom eller ett olycksfall, en förlossning, våld i en nära relation eller en närståendes död. Försäkringen ersätter upp till tio behandlingstillfällen, inklusive resor.

Trygghet även för dem som står dig nära

Vill du att dina närmaste också får ett ekonomiskt skydd? Då kan du komplettera din sjuk- och olycksfallsförsäkring med en livförsäkring. Den ger dina anhöriga ett engångsbelopp om du skulle gå bort. Du kan välja ett belopp mellan 250 000 och 5 000 000 kronor.

Försäkra dig och familjen

Med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring får du och familjen ett bra skydd dygnet runt.

Läs mer och teckna sjuk- och olycksfallsförsäkring