Till innehållet
Familjen

En jämställd privatekonomi är möjlig

Se till att båda parter i ett förhållande har en egen trygg ekonomi både på kort och lång sikt. Vi vet att kvinnor oftare går ner i arbetstid än män när familjen bildas. Det påverkar våra liv och vår ekonomi, både på kort och lång sikt. Det ekonomiska utfallet blir ofta till kvinnors nackdel, från lön och karriär till sparande och pension. Hur ska man tänka och vad kan man göra för att uppnå en jämställd privatekonomi?

Vägen till en jämställd privatekonomi

Sverige ligger i ett internationellt perspektiv långt framme när det gäller jämställdhet. Men vi har fortfarande en bit kvar när det gäller jämställd privatekonomi. I de flesta familjer säger båda parter att de vill leva i ett jämställt förhållande och tycker generellt att gapet mellan kvinnor och mäns privatekonomi ska minska. Men hur ska man göra det rent praktiskt?

Att gå ner i arbetstid ger framtida följder

I vardagen rullar det sannolikt bara på. Man betraktar ekonomin som mer eller mindre delad och funderar kanske inte på vem som betalar vad och med hur mycket. De flesta är dock medvetna om att kvinnor tar ut en större andel av föräldraledigheten än män och att det påverkar privatekonomin på kort sikt. Men hur det påverkar framtida familjemönster och ekonomin på längre sikt, är inte lika självklart. Problemet är att det ojämna uttaget av föräldradagar och VAB-dagar ofta cementerar en ojämlik arbetsfördelning i och utanför hemmet. Det är t.ex. inte ovanligt att kvinnor fortsätter att jobba deltid under många år efter att barnen har kommit. Det påverkar i sin tur karriärmöjligheter, löneutveckling och på sikt både lägre allmän pension och tjänstepension. Dessutom tänker man inte på konsekvensen vid en eventuell skilsmässa eller separation. Många tror att allt delas om man skiljer sig men känner inte till att vare sig den allmänna pensionen eller tjänstepensionen ingår i det som ska delas. Dessutom kan det ju finnas äktenskapsförord som undantar ännu mer och om man separerar som sambos delas bara bostad och bohag som är köpt för gemensamt bruk.

Enas om avsättningar till pensionen

Därför är det viktigt att man inom förhållandet kommer överens hur man ska kompensera den som tar en större del av det oavlönade arbetet genom längre perioder av föräldraledighet och deltid. Bygg upp ett system som passar er familj för löpande överföringar till den som går ner mest i arbetstid. Överföringen bör minst avspegla tappade avsättningar till pensionen.

Bygg upp en egen ekonomi

Den bästa tryggheten för båda parter är att ha möjlighet att bygga upp en egen ekonomisk trygghet vid sidan av den gemensamma ekonomin. På så sätt skapar man trygghet för båda parter om förhållandet inte skulle hålla eller en skulle avlida, men även en möjlighet att genomföra egna livsdrömmar. Fundera även på vad som skulle hända med familjens ekonomi om en skulle bli långvarigt sjuk eller avlida. Även i det perspektivet är det positivt att båda partner känner att de har en egen ekonomisk trygghet att falla tillbaka på. Hur ser efterlevandeskyddet ut och vilka kommer ärva om den ena eller den andre skulle dö? Viktigt att tänka på idag då det är vanligare med olika typer av familjebildningar vid sidan av den så kallade ”kärnfamiljen”.

Tips på hur du får en jämställd privatekonomi.

  1. Sätt av tid och gå igenom hur ni ska uppnå en jämställd ekonomi och se till att båda kan bygga upp sin egna ekonomiska trygghet vid sidan om hushållets gemensamma ekonomi.
  2. Jobba heltid i så stor utsträckning som möjligt. Dela på deltiden, VAB och det oavlönade arbetet i hemmet.
  3. Om någon ändå går ner mer i arbetstid: Starta ett kompensationssparande för den som jobbar deltid och/eller tar ut mest VAB och föräldraledighet.
  4. Tänk på familjejuridiken och gör kompensationssparandet i punkten 3 till enskild egendom om ni är gifta. Det gör ni genom att skriva ett äktenskapsförord som säkerställer att sparandet inte kommer ingå i bodelningen vid en skilsmässa. Tänk på att oavsett om ni är sambo eller gifta ska pengarna sparas i den personens namn som ska kompenseras.
  5. Vem kommer ärva i en arvssituation? Kommer den part som tagit störst ansvar för barn och familj att få en god ekonomisk trygghet på både kort och lång sikt?

Skrivet av: Jens Magnusson, chefsekonom, SEB.

Försäkra dig och familjen

Med vår personförsäkring får du och familjen ett bra skydd dygnet runt.

Läs mer och och teckna personförsäkring