Familjen

När vabba blir vobba - expertens tips till dig som småbarnsförälder

Som småbarnsförälder tampas du kanske med att hantera stress och dåligt samvete när du balanserar arbete hemifrån med vård av förkylda barn.

Distansarbete bidrar till att föräldrar försöker kombinera jobb och vab, så kallad ”vob”,  – nu när många arbetsplatser tillåter anställda att jobba hemifrån kan gränsen suddas ut desto mer. Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa tipsar om hur du bäst klarar balansgången när yrkeslivet och föräldraskapet alltmer flyter ihop.

Att ’vobba’ kan vara en lösning för att få ihop vardagen, men att det är viktigt att det inte går ut över barnen och att det inte utnyttjas av arbetsgivarna.

– Barnens behov är alltid viktigast. Man ska inte vobba för att det inte finns utrymme att vara ”ledig” utan för att det faktiskt känns bra och fungerar. En arbetsgivare får aldrig säga att du måste jobba när du tar hand om ett sjukt barn. Möjligheterna ser förstås olika ut för olika familjer, men jag tycker att man ska överväga om det inte är bättre att vabba än att vobba för att på så sätt kunna ge barnet sin fulla uppmärksamhet, säger Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Risk för olyckor när uppsikten brister

När uppmärksamheten ska delas mellan arbete och barn är risken extra stor för olyckor i hemmet. De vanligaste olycksorsakerna för barn i hemmet är fallolyckor, klämskador, brännskador och förgiftningar.

– Förutom stressen och den psykiska påfrestningen det kan innebära att slitas mellan arbete och barn, kan den tudelade uppmärksamheten också leda till en ökad olycksrisk. Mitt råd är att fokusera på de risker som kan leda till allvarliga skador, det finns flera enkla åtgärder som gör stor skillnad, säger Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Granskad mars 2021 

Tips – tänk på det här innan du vobbar

Sju tips till den som behöver kombinera jobb med att ta hand om sjuka barn.

  • Ditt barns behov är viktigt. Känn dig inte pressad att vobba, du har rätt att vara hemma med sjukt barn.
  • Fungerar det med din vardagssituation att vabba? Gör det. Då kan du lägga all din energi på att ge ditt barn den omsorg, tid och kärlek barnet behöver utan att känna dig stressad.
  • Bara för att man vobbar betyder det inte att man måste jobba heltid. Är ni två kan ni avlösa varandra och växla mellan vab och jobb.
  • Se till att hemmet är säkert för dina barn – oavsett om du vabbar eller vobbar. Se film med tips här.
  • Var snäll mot dig själv och försök att inte ha dåligt samvete. Gör det du mäktar med och vad som är viktigast för dagen.
  • Ha en rak kommunikation med chef och kollegor. Vad fungerar att göra när barnen är hemma? Finns det stöd att få från din arbetsgivare?
  • Ta inte ut ersättning för vab samtidigt som du jobbar hemma. Du ska ha lön när du arbetar och rätt till ersättning när du vårdar ett sjukt barn.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring