Familjen

Familjehjälpen har gjort stor skillnad för Sylvias familj

Sylvia Lindholm bekräftar det som många föräldrar till barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) beskriver - att samhällets stöd kan te sig som en djungel. Genom Linda Janze på Familjehjälpen fick hon information och vägledning och delar nu med sig av sina erfarenheter så att fler kan få ta del av den service Trygg-Hansa erbjuder.

Värmlänningen Sylvia Lindholm har en 11-årig son som efter tre år av utredningar fått diagnosen ADHD med autistiska svårigheter. Under utredningen upplevde hon att familjen stod helt utanför systemet.

- Allt handlar om diagnoser, utan diagnos får man ingen hjälp och som förälder lägger man skulden på sig själv. Det första beskedet vi fick var att det var 1,5 års väntetid på BUP i Värmland. Under den tiden tillhörde vi varken BUP eller någon annan instans. Varje ledig stund gick till att ringa myndigheter, berättar Sylvia Lindholm.

Idag lever cirka sju procent av svenskarna med någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som t.ex. ADHD, autismspektrumtillstånd (AST) eller Tourettes syndrom. En NPF-diagnos i familjen innebär energikrävande kontakter med skola och myndigeter och ofta otaliga telefonsamtal till olika instanser för att få rätt stöd.

”Som förälder lägger man skuld på sig själv”

Det är inte ovanligt att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får vänta flera år på utredning och diagnos. Tillsammans med bristande samordning inom vård och omsorg leder detta ofta till att föräldrar skuldbelägger sig själva. Trygg-Hansa, som försäkrar hälften av Sveriges alla individuellt försäkrade barn, har dagligen kontakt med många föräldrar som känner att de inte får den hjälp de behöver.

”Familjehjälpen tar ett helhetsgrepp över familjens situation”

Sylvia kom i kontakt med Familjehjälpen genom sitt försäkringsbolag Trygg-Hansa och hennes familj var en av de första som fick möjlighet att få stöd därigenom. Trots att samhället erbjuder en rad olika insatser för barn med NPF och deras familjer anser många föräldrar till barn med dessa diagnoser att det ofta är svårt eller känns omöjligt att veta var de kan få hjälp och stöd. En ny undersökning från Trygg-Hansa och Riksförbundet Attention visar att så många som 82 procent av föräldrarna i undersökningen uppger att de är osäkra, eller bara i vissa situationer, vet vart de ska vända sig.

- Med insikten om att många föräldrar till barn med NPF saknar samordning och har svårt att få veta vilka rättigheter och möjligheter till stöd som finns i samhället startade Trygg-Hansa Familjehjälpen. Vi som arbetar med Familjehjälpen stöttar familjer att ta ett helhetsgrepp över sin situation genom att utifrån kundens unika behov informera och vägleda kring vart de kan vända sig i olika frågor. På så sätt har familjen Lindholm bland annat kunnat se till att sonen fått den hjälp han behöver och har rätt till i skolan, säger Linda Janze på Familjehjälpen.

”Inte längre ensam”

Sylvia menar att det är tack vare Familjehjälpen som hon nu vet vart hon ska vända sig och önskar att fler skulle få den hjälp och vägledning som Familjehjälpen erbjuder. Hon lyfter också värdet av att dela erfarenheter med andra föräldrar i samma situation och på så sätt inte behöver vara ensam om den.

Familjehjälpen – för dig med Trygg-Hansas barnförsäkring

Familjehjälpen ger dig vägledning om samhällets stöd och ersättningar. 

Läs mer om familjehjälpen