Familjen

Vill bara bo hos mamman

Fråga:

Vi har delad vårdnad om vår son på drygt 3,5 år. Han är hos mig torsdag-måndag varannan vecka. Jag har alltid både hämtat och lämnat honom.

Nu när han är hos sin mamma och jag skall hämta honom vill han inte följa med. Vill han inte, så kan jag inte tvinga honom, säger mamman. Vilket resulterar i att han är hela tiden hos sin mamma utom de timmar då jag hälsar på. Vill ni vara själva så kan jag gå ut en runda, tycker mamman. Givetvis tycker jag situationen är ohållbar.

Skall vi tvinga honom och säga att nu ska du till pappa, ingen diskussion? Skall jag hämta eller är det bättre om mamman tar tag i det och kör in honom till mig? Likadant om han är hos mig och inte vill till mamman, skall jag då tvinga honom? Väldigt tacksam för svar, jag mår jättedåligt över situationen.

Svar:

I ditt brev får jag ingen förklaring till varför din son inte vill följa med dig när du ska hämta honom. Det kan handla om att han inte vill vara hos dig, att han har svårt för att lämna sin mamma eller något helt annat. I mitt svar till dig utgår jag ifrån att sonen har det så bra hos dig som man kan förvänta sig att ett barn ska ha det hos sin förälder. Jag utgår också ifrån att sonen bott hos dig från torsdag-måndag under en längre period.

Er son behöver hjälp och det är ni föräldrar som kan hjälpa honom på bästa sätt. För att ni ska kunna hjälpa er son är det viktigt att ni båda är beredda att prova olika lösningar. Om ni är motiverade och överens föreslår jag följande:

  • Prata med er son för att försöka förstå varför det blir så svårt för honom att följa med dig. När ni pratar med sonen, tänk då på att inte pressa honom. Det kan vara så att han är indragen i en lojalitetskonflikt mellan er föräldrar. Något som kan göra det mer eller mindre omöjligt för honom att berätta vad han känner, tänker och önskar. Om er son är indragen i en lojalitetskonflikt mellan er kan det innebära att han känner sig tvungen att välja en av er, även om han inte vill det. Det kan även vara så att er son inte vet vad det är som gör det så svårt för honom att åka iväg med dig. Försök att på ett behärskat och empatiskt sätt förstå vad som är viktigt för er son.
  • Prova med att du hämtar och lämnar sonen på förskolan eller prova med att mamman hämtar och lämnar sonen hemma hos dig.
  • Prata med förskolan och hör om de har några bra förklaringar eller lösningar till det uppkomna problemet.
  • Om inget av ovanstående fungerar kan ni kontakta BUP för att få klarhet i om er son har några särskilda behov eller svårigheter som kan förklara varför det blir svårt för honom att åka iväg med dig.

Det är viktigt för er son att du och mamman visar för honom att ni är överens och att det är ni som bestämmer var han ska bo. Ett litet barn klarar inte av att själv bestämma hur mycket det ska bo hos sin mamma och pappa. Att lägga ett sådant ansvar på ett litet barns axlar är direkt oansvarigt. Det kan bli så att ni i ett första skede måste tvinga er son att följa med dig. Men så länge ni är överens och hjälps åt, så kommer det att bli bra för er son.

Om ni inte kan komma överens om en gemensam "handlingsplan" måste ni ta hjälp av andra. Ni kan t.ex. kontakta familjerätten i er kommun där ni har rätt att få kostnadsfria samarbetssamtal. Med hjälp av samtalsledararna kan ni diskutera er fram till hur ni ska agera för att nå fram till en lösning på problemet. Samarbetssamtalen är frivilliga.

Om mamman inte är motiverad att samarbeta med dig rekommenderar jag att du kontaktar en advokat som kan upplysa dig om dina (och sonens) rättigheter. Föräldrar som har gemensam vårdnad har samma rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet. Så länge det inte finns något skrivet avtal eller ett domstolsbeslut är det föräldrarna som tillsammans ska bestämma över barnets boende. Lagstiftningen stadgar att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses.

Ovanstående råd gäller naturligtvis också om pojken inte vill åka till sin mamma.


Besvarad av: Mats Klasson, föräldrarådgivare

Läs gärna mer om skilsmässa och delad vårdnad - när föräldrar är oense.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring