Familjen

"Exploderar" efter skolan

Fråga:

Jag har en dotter som är nio år. Hon träffar sedan i augusti förra året en psykolog hos BUP. Min dotter har dagliga utbrott av ilska och förtvivlan hemma. Hon är "splittrad" och har svårt att fokusera på en sak under längre stunder. Hon har överdrivna rädslor för saker, har ångest och katastroftänkande. Hon vill inte gå till skolan och på mornarna är hon ledsen, har ont i huvudet och magen när hon skall dit.

På något sätt lyckas hon "hålla ihop" i skolan och visar ingenting där. När hon väl kommer hem "exploderar" hon. Hennes lärare förstår inte vad jag pratar om när jag beskriver vår situation. I skolan är hon duktig, lugn och fin. Efter lång tid har hon nu äntligen blivit uppsatt på kö till neuropsykiatrisk utredning men väntetiden är närmre ett år.

Jag undrar:

Är det möjligt att ett barn med neuropsykiatrisk diagnos kan dölja sina svårigheter i skolan?

Kan ett barn med ADHD klara de uppsatta målen i skolan?

Hur stor är kunskapen kring flickors symtom på ADHD och Aspergers syndrom hos de instanser som utreder?

Är inte risken stor att en flicka som inte visar sina svårigheter i skolan inte kan få någon diagnos utifrån de diagnoskriterier som finns?

Jag kämpar för att klara av vardagen men ibland känns det som om jag går på knäna. Det gör mig också så ont att se hur dåligt min dotter mår. Vad har du för råd till mig?

Svar:

Du beskriver en jobbig situation där din dotter förefaller splittrad och orolig. Även om hon under skoldagen inte visar samma beteende som hemma är det ett stort bekymmer och ett skolproblem att hon uppvisar motstånd och ångest mot att gå till skolan och dessutom somatiska tecken som ont i huvudet och magen.

Ett barn med neuropsykiatrisk diagnos kan mycket väl uppvisa olika beteenden i olika miljöer utan att det medvetet försöker dölja sina svårigheter. Det handlar ofta om hur tydlig och tillrättalagd situationen är. En strukturerad skolsituation kan betyda att det fungerar här och nu men det tar enormt mycket kraft och energi av barnet vilket kan resultera i kraftiga reaktioner av humörsvängningar, ledsenhet etc i hemmamiljön.

Många duktiga flickor med svårigheter lägger också mycket kraft på att inordna sig i skolsystemet vilket kan resultera i att de i princip bränner ut sig och mår riktigt dåligt. Det är inte alls ovanligt att barn med ADHD klarar skolans uppsatta mål men vägen dit är ofta mödosam och stressande. Det viktiga är att de vuxna i skolan förstår vilken enorm ansträngning och anspänning det är för barnet och hjälper till att minska denna stress på olika vis.

Läs gärna mer om grundtrygghet och självkänsla hos barn.

I ditt fall, med din lilla flicka, vill jag återigen poängtera att detta också är ett skolproblem , eftersom hon så kraftigt signalerar att det är jobbigt. Det är viktigt att se till helheten; hur är det före skoldagen, efter och hur blir det på helger och ledigheter?

Skolan måste också ha en beredskap inför förändringar som stadiebyte och nya lärare. Bra att ni kommer att göra en neuropsykiatrisk utredning. Beklagligt att det är så lång väntetid. Går det att få till ett samarbete mellan Bup-psykologen och NP-teamet innan det är aktuellt med utredning t ex genom att Bup-psykologen gör ett visst förarbete, inhämtar uppgifter och inleder kommunikation med skolan etc.? (Jag tänker utifrån att det handlar om olika team, men det är ju inte alls säkert att det är så hos er.)

Under de senaste åren har kunskapen om neuropsykiatriska problem hos flickor ökat hos utredare och behandlare. Detta märks också inom forskningsområdet. Det går lättare idag att finna litteratur och undersökningar om man som förälder vill läsa och känna sig uppdaterad.

Det är en viktig uppgift att utredande team inhämtar uppgifter från skolans personal. I vissa team ingår specialpedagog som själv gör besök och observation i skolan vilket kan vara värdefullt om skolans bild av barnet skiljer sig markant från föräldrars. Känner man sig som förälder orolig över att skolan inte uppmärksammar barnets svårigheter är det viktigt att framföra detta till utredningsteamet.

Mitt råd till dig just nu, i väntan på utredning, är att göra vardagen så tydlig och förutsägbar som möjligt för din dotter och reducera så många stressfaktorer som går. Gå igenom "dagen" varje morgon. Be läraren om en kontaktbok som alltid finns i skolväskan. Där kan du skriva till läraren sådant som hon behöver känna till och tvärtom. Prioritera aktiviteter som ger energi istället för tar.

Lycka till!


Besvarad av: Kicki Polleryd, psykolog

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring