Familjen

Så åker ditt barn säkert i bilen

Hur åker ditt barn säkert i bilen? Se filmen och ta del av lagar, regler och goda råd.

Barn i bil ska sitta i bakåtvänd bilbarnstol till de är minst 4 år gamla, detta på grund av att ett barns nackmuskulatur inte är tillräckligt utvecklad för att klara av en krock om det åker framåtvänt. Lagen säger att barn under 135 cm ska sitta i en särskild skyddsanordning i bilen: babyskydd, bakåtvänd bilbarnstol, bilstol eller bilkudde.

Fördelar med bakåtvänt i framsätet för barn i bil

Många tror att det är farligare att ha en bakåtvänd stol i framsätet än i baksätet. Men så är inte fallet, bara man har kopplat ur eventuell krockkudde. Det kan till och med vara en fördel att barnet sitter bakåtvänt i framsätet, dels för att du själv har full uppsikt över ditt barn och dels för att det i bilens framsäte oftast finns mer plats vilket gör att barnet kan sitta bakåtvänt på sin plats i framsätet under lång tid vartefter det växer.

Koppla ur krockkudden även för det framåtvända barnet

Många känner till att krockkudden måste kopplas ur om ett barn åker bakåtvänt i bilbarnstol i framsätet. Många missar dock att det även gäller alla barn som åker framåtvända och är under 140 cm. Om krockkudden löser ut har den en sådan enorm kraft att det är livsfarligt för barn.

Tips inför en längre bilresa

  • Ta regelbundna pauser – det är bra både för dig och barnet.
  • Låt inte barnet äta i bilen utan uppsikt.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring