Familjen

Vatten är inte farligt

De flesta barn älskar vatten. Det spelar mindre roll om de får bada i badkaret, i simhallen, i havet eller i badsjön – att leka i eller med vatten är alltid härligt. Men de flesta situationer som innefattar barn och vatten innebär också någon form av risk. Här får du tipsen som hjälper dig att ge ditt barn en trygg vattenupplevelse.

Varje år drunknar fler än 100 personer i Sverige varav cirka nio är barn. När det gäller barn sker en betydande del av olyckorna nära hemmet, i kända miljöer som många vuxna inte tänker på kan vara en säkerhetsrisk. Därutöver sker också ett stort antal incidenter som lyckligtvis inte slutar lika illa. Vår vision, tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet, är att inga barn ska drunkna.

Risker i hemmet

Grundregeln är att du alltid ska kunna se ett barn som badar i balja eller badkar. Med riktigt små barn bör du aldrig släppa ögonkontakten. Om du av någon anledning måste lämna badrummet – ta med dig barnet. Ett halkskydd i badet är också en bra investering mot olyckor.

Toalettlocket ska alltid vara stängt i badrummen, annars finns det en risk att barn klättrar i.

Diska gärna tillsammans, men se till att ha tillsyn över barnet och lämna det aldrig ensamt vid en diskho fylld med vatten.

Att ha koll på i närområde

20 procent av de barn som drunknar gör det nära hemmet och ofta i grunt vatten, som en liten pool eller ett vattendrag. Många barn drunknar i vatten så grunt som 20 centimeter.

Gå därför igenom omgivningarna hemma och kartlägg var det finns vatten på en radie av cirka 300 meter från hemmet. Kanske finns det diken, bäckar, brunnar, pooler, vattentunnor eller liknande? Se i så fall till att ha extra bra uppsikt över ditt barn när ni är ute och prata med barnet om farorna när barnet är gammalt nog.

På stranden

Det är underbart att leka och slappna av på stranden på sommaren eller semesterresan till värmen, men det är viktigt att hela tiden ha uppsikt över barnen när de badar eller leker nära vatten. Trettio sekunder av tappad uppmärksamhet kan räcka för att ditt barn hamnar i en drunkningssituation. När du är och badar med ditt barn kräver det din fulla uppmärksamhet!

Om det finns en brygga på stranden är det viktigt att tänka på att ditt barn bör bära räddningsväst om det inte kan simma.

I simhallen

Trots att alla simhallar är bevakade av badvakter drunknar en till två personer varje år i simhallar. Ofta handlar det om barn. I princip är det bristande tillsyn som är orsaken till drunkningen. Därför är det viktigt att tänka på att duscha före ditt barn och alltid gå in i simhallen först, så kan barnet följa efter. Gå alltid sist ut ur simhallen. Detsamma gäller när ni går ner i och ut ur bassängen.

Använd gärna uppblåsbara flythjälpmedel som t.ex. puffar, men håll dig i närheten och tänk på att de kan gå sönder. Var extra försiktig om ni är på öppet vatten och använd då helst en räddningsväst.

Hur blir barn tryggare i vatten?

Tillsammans med Svenska livräddningssällskapet arbetar vi för att öka vattensäkerheten hos våra barn. Detta gör vi bl.a. genom:

  • Sommarsimskolor - Vi stöttar ca 350 sommarsimskolor och 20 000 barn varje år.
  • "Simskola för alla" - Vi utbildar flerspråkiga simlärare för att fånga upp barn som av kulturella, religiösa, språkliga, ekonomiska eller andra skäl, inte kan gå i simskola.

Hur är det i dina barns skola?

  • Enligt läroplanen för grundskolan ska alla barn i årskurs sex kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten.
  • I skolan är det idrottsläraren som ansvarar för att alla barn kan simma 200 meter när de går i sexan.
  • För att få godkänt betyg i årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggsim.
  • Dessutom ska eleven kunna badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Fråga gärna på er skola hur de jobbar med simundervisningen!

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring