Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Föräldrapenning

shadow

Föräldrapenning får mamma, pappa, eller annan vårdnadshavare för att kunna vara hemma med sitt lilla barn. Den betalas ut i sammanlagt 480 hela dagar.

Grundnivån ligger på 225 kr per dag, men den som arbetat före förlossningen kan få högre föräldrapenning som baseras på SGI, sjukpenninggrundande inkomst.

På föräldrapenningen betalar du skatt, vilket du däremot inte gör på det barnbidrag som kommer varje månad.
Har ni gemensam vårdnad om barnet har ni båda rätt till 240 dagar med föräldrapenning. Om någon av er inte vill vara hemma alla ”sina” dagar, kan ni överlåta max 180 av dessa på den andra föräldern.
Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna.

Så ansöker du om föräldrapenning

Det intyg om graviditet som tidigare skickats in till försäkringskassan fungerar som en första anmälan om föräldrapenning.
(Du har ju även rätt att ta ut hel eller del av föräldrapenning före beräknad förlossning, max 60 dagar i förväg. Läs mer om vilka ersättningar som kan vara aktuella under graviditeten.)

När barnet är fött och den andra föräldern såsmåningom vill ta ut föräldrapenning, då behöver ni göra en ny ansökan. Detsamma säller om någon av er arbetar en period och sedan vill återuppta föräldrapenningen.

Du anger i förväg vilka dagar du vill ha ersättning för, och på vilken nivå (hel föräldrapenning, tre fjärdedels, halv, en fjärdedel eller en åttondels).

Hur mycket ersättning blir det per månad?

Om du arbetat tidigare får du i regel en föräldrapenning som grundar sig på din SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Den ligger på knappt 80 procent av din inkomst. Ett exempel: Om du haft en årslön på 240 000 kr så blir din föräldrapenning drygt 500 kr/dag.
Obs att det gäller för veckans alla dagar, du kan alltså få föräldrapenning även under helger.
Har du inte arbetat så länge (normalt 240 dagar) att du kan få en föräldrapenning som baserar sig på inkomst, då får du ersättning på grundnivå. I dagsläget (2015) innebär det 225 kr/dag.

De här reglerna gäller för de första 180 dagarna. Därefter kan du få ersättning på sjukpenningnivå ifall det ger dig högre föräldrapenning – kolla med försäkringskassan.

På föräldrapenningen betalar du skatt, precis som på sjukersättning och inkomst. Skatten ligger normalt runt 30 procent.

Föräldrapenningen betalas ut i slutet av varje månad.

Att spara dagar och förlänga föräldraledigheten

Kanske har ni möjlighet att leva lite billigare om någon av er är hemma? Eller jobba lite extra hemifrån när barnet blir större? Om ni inte tar ut hel ersättning under alla perioder har ni möjlighet att dra ut på tiden för föräldraledighet.

Många föräldrar sparar några dagar tills dess att barnet börjat förskolan, t ex för att kunna förlänga semestrarna framöver.
Ni har rätt att ta ut föräldrapenning tills dess att ert barn avslutat första året i grundskolan, eller före den dag barnet fyller 8 år.
Reglerna är dock lite snåriga, och olika beroende på hur gammalt barnet är. Är barnet fött efter 1 jan 2014 kan ni spara föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan – dock max 96 dagar sammanlagt tills tiden efter det att barnet fyllt fyra år.

Båda tar föräldraledigt = mer ersättning

Om ni har gemensam vårdnad kan inte den den ena förälderna ta ut alla föräldrapenningens 480 dagar. 60 dagar är reserverade för den andra föräldern.
Dessutom får ni en jämställdhetsbonus på 100 kr per dag för varje extra dag, utöver de 60 reserverade, som tas ut av den förälder som varit hemma minst.
Bonusen kan bli max 13 500 per år (18 000 för tvillingar). Den betalas ut automatiskt och är inget som ni behöver ansöka om.

Kan båda föräldrarna vara lediga samtidigt?

Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar, så kallade dubbeldagar. Max 30 sådana dagar får ni ta ut, men tänk på att varje dag då räknas som 2 dagar av den totala föräldraledigheten.

Får ni tvillingar – eller ännu fler barn – får ni vara hemma samtidigt under en längre tid, och totalt 180 extradagar för varje barn utöver det första.

Det kan också hända att den som är hemma med barnet blir sjuk, och så dålig att det blir svårt att ta hand om barnet. Under en sådan period kan han eller hon ha rätt till sjukpenning medan den andra föräldern kan ansöka om föräldrapenning.

Inte bara biologiska föräldrar kan få föräldrapenning

Normalt är det barnets föräldrar eller ”förordnad vårdnadshavare” som får föräldrapenningen. Den eller de som tar emot ett barn för adoption har också rätt till sådan ersättning.

Föräldrapenning kan även betalas ut till en person som bor tillsammans med föräldern. Detta gäller då han eller hon
– har, eller har haft, andra gemensamma barn med föräldern
– är, eller har varit gift, med föräldern
– är, eller har varit, registrerad partner med föräldern.

Uppdaterad nov 2015

Författare:
Åsa Fagerström, medicinjournalist

Hur fungerar barnbidraget?

Barnbidraget, som kommer automatiskt efter det att barnet är fött, är skattefritt och ligger på 1 050 kr per månad (2015).
Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn får 525 kronor var. Har du ensam vårdnad får du 1 050 kr.

Föräldrar som inte bor ihop, men har hand om barnet ungefär lika mycket, kan ansöka om att få dela på barnbidraget.
Mer info, och formulär för ansökan om föräldrapenning, hittar du hos Försäkringskassan.

shadow

Glöm inte försäkra det viktigaste i ditt barns liv

Att inte kunna arbeta kan förstöra familjens ekonomi och leda till stora problem. Därför är det klokt att ta en vuxenförsäkring då man har barn.

Läs mer
shadow

Gravid vecka 41 - 42

Visst är det är jobbigt att vara tung, och att bara vänta. Men det finns fördelar med att vara gravid lite extra länge.

Läs mer