Familjen

Ont i pungen - akut skrotum

Vid akut pungsmärta bör en läkare snarast undersöka barnet för att utesluta ett tillstånd — testistorsion — som kan leda till permanenta skador.

Smärtor i pungen kan förekomma hos barn, även hos nyfödda. Ibland kommer de efter något yttre trauma eller slag, men ibland kan plötslig ömhet och kraftig smärta uppstå utan att barnet råkat ut för något trauma.

Då kan ena punghalvan bli röd och svullen, och innehållet i pungen bli tydligt ömmande.

Även när barnet tycker att smärtorna "sitter i magen" finns det risk att smärtan orsakats av en så kallad testistorsion, vilket är ett viktigt tillstånd att känna till och snabbt diagnosticera. Vid akuta buksmärtor hos pojkar bör läkaren därför alltid undersöka även ljumskarna och pungen.

Akut skrotum — Morganins hydatid

Akuta smärtor i pungen kallas för ”akut skrotum”. Den vanligaste orsaken till detta hos barn är att en millimeterstor rest från fostertiden (så kallad Morgagnis hydatid) snott sig runt sig själv. Då stryps blodtillförseln till bihanget, vilket ger smärta. Denna rest, som sitter som ett litet bihang upptill på vardera testikeln, har ingen funktion. I de flesta fall kan smärtorna dämpas med till exempel Alvedon, och brukar gå över efter några dagar.

Åkomman är obehaglig men ofarlig.

Tillståndet är vanligast vid 10-12 års ålder och ger samma symptom som testistorsion.

Testistorsion

Ett mindre vanligt, men betydligt allvarligare tillstånd är testistorsion. Det orsakas av att en testikel har snott sig runt sig själv så att blodtillförseln till testikeln stryps. Detta ger en plötslig kraftig smärta i pungen.

Om inte blodförsörjningen återställs genom en akut operation inom c:a 6 timmar skadas testikeln permanent.

Testistorsion förekommer hos barn i alla åldrar, men är vanligast hos hos nyfödda och hos ungdomar under pubertet.

Andra orsaker till pungsmärtor

Plötslig ömhet eller smärta i pungen kan orsakas av inflammation i bitestikeln (så kallad epididymit), vilket är vanligast strax före och under puberteten. Den behandlas med antibiotika.

Även slag eller andra trauma mot pungen, infektioner i pungens hud samt inklämt ljumskbråck kan ge symtom som vid akut skrotum med ömhet eller smärta.

Åtgärder och operationer

Vid akut skrotum hos barn är det viktiga att kunna avgöra om den är orsakad av testistorsion eller ej. Det är därför angeläget att läkarbedömning sker redan inom några timmar efter det att smärtan satt in.

Förutom en noggrann undersökning av buken, ljumskarna och pungen har läkaren stor hjälp av ultraljudsundersökning. Vid en sådan kan orsaken till smärtorna oftast identifieras. I tveksamma fall får barnet genomgå en undersökande operation (så kallad akut exploration) för säkerhets skull.

Vid operation för testistorsion läggs snittet i pungen. Testikeln roteras tillbaka så att blodkärlen löper "rakt". För att förhindra förnyad torsion sys testikeln fast mot pungens insida.

Av samma skäl passar kirurgen vanligen på att sy fast även den andra testikeln. Barnet kan gå hem senast dagen efter ingreppet.

Den drabbade testikeln kan vara skadad

Tyvärr är det ganska vanligt att testikeln har hunnit ta skada av den bristfälliga blodtillförseln, vilket leder till att den skrumpnar ihop i större eller mindre grad. Detta leder till att produktionen av hormoner och sädesceller kan minska eller helt utebli. Men så länge den andra testikeln är intakt har det ingen betydelse för pojkens kommande pubertetsutveckling eller framtida chanser att få barn.

Eftervård och kontroller

Efter en operation för testistorsion bör barnet avstå från gymnastik och idrott till dess såret är läkt, cirka 2 veckor. Testikeln bör kontrolleras av läkare efter 3 månader.

Under uppdatering mars 2018


Faktagranskad av:

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring