Familjen

Ej nedvandrad testikel

När en eller båda testiklarna inte ligger på plats i pungen finns det två olika tillstånd, som det är viktigt att skilja på — retraktil testikel och retentio testis.

Vad är då skillnaden på dessa olika tillstånd, vad beror de på, och hur behandlas de?

  • Retraktil testikel. Testikeln hos ett litet barn väger inte mer än några få gram. I pungens vägg finns det en muskel. När denna muskel drar ihop sig, till exempel om man killar barnet på lårets insida, eller om pungen kyls ned, lyfts den lätta testikeln upp i ljumsken så att pungen på den sidan blir "tom".
  • Retentio testis - icke nedvandrad testikel. Under fosterlivet anläggs testiklarna invid njurarna och "vandrar" därefter ned till pungen under slutet av graviditeten. Om testikeln "fastnar" på vägen uppkommer retentio testis — icke nedvandrad testikel.

Retraktil testikel — behandling

Detta är ett normaltillstånd hos barn och skall inte behandlas alls. Ett bra sätt att försäkra sig om att retraktila testiklar går att ”locka ned” till pungen är att kolla att de ligger i pungen när barnet badar lagom varmt i en balja eller badkar. Då slappnar muskulaturen i pungen av och testiklarna sjunker ned på plats.

Retentio testis - behandling

Retentio testis, eller ej nedvandrad testikel, kan betraktas som en missbildning. Orsaken till att testikeln inte vandrar ned till pungen är oklar. Upptill var 20:e pojke föds med retentio testis, men flertalet av dessa vandrar ned under de första månaderna.

Om testikeln inte ligger på plats i pungen och heller inte kan föras ned vid läkarundersökning när barnet är 3-6 månader gammalt, så bör barnet undersökas och bedömas av barnkirurg. Det kan då hända att testikeln behöver opereras ned och fixeras i pungen. En sådan operation bör om möjligt göras innan barnet fyllt 1 år, för att minska risken för nedsatt fertilitet, i sämsta fall sterilitet.

Retentio testis påverkar inte produktionen av könshormoner och därför inte pubertetsutvecklingen.

Under uppdatering mars 2018


Faktagranskad av

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring