Tortikollis - medfödd eller akut nackspärr

Tortikollis är latin och betyder ungefär ”vriden hals”. Akut kan tortikollis uppträda hos barn i samband med infektioner och kallas då för akut tortikollis eller "nackspärr".

 

Akut tortikollis behandlas med vila, värme och eventuellt halskrage och går över helt inom ett par veckor.

 

Tortikollis som inte går över kan ha andra orsaker och bero på missbildningar, synfel eller neurologiska sjukdomar. Om ett barn har kvarstående tortikollis ska det undersökas och utredas av specialist.

 

Infantil (medfödd) tortikollis

 

Det är lite vanligare hos flickor och förekommer ungefär hos tre av tusen födda barn. Kända orsaker är att ett barn har hög födelsevikt eller att ett barn har förlösts med sugklocka.

 

Tortikollis beror då på att det blivit en dragning med blödning i den sneda halsmuskeln, som har sitt ursprung bakom örat och fäster på nyckelbenet i medellinjen. Men många gånger är det svårt att påvisa någon särskild orsak.

 

Symtom

 

Vid tortikollis böjer barnet huvudet mot den sjuka sidan och ansiktet vrids åt den friska. Tortikollis kan upptäckas redan vid födelsen eller snart därefter. Muskeln känns förkortad, stram och ibland också med en svullnad efter blödningen i muskeln.

 

Svullnaden är som störst efter en månad och försvinner inom ett halvår men stramheten och förkortningen av muskeln kvarstår.

 

Behandling

 

Infantil tortikollis kan ofta behandlas av föräldrarna med passiva tänjningar under överinseende av sjukgymnast. Behandlingen går ut på försiktig passiv tänjning av den förkortade muskeln med böjning av huvudet mot den friska sidan och vridning av huvudet åt den sjuka sidan.

 

Barnets säng kan placeras vid en vägg så att barnet vrider huvudet åt den sjuka sidan för att se ut i rummet. Det är viktigt att behandlingen påbörjas så snart man upptäcker förändringen.

 

Prognos

 

Med tidigt insatt behandling blir det inga problem i framtiden. I enstaka fall måste man operera men operation görs tidigast i ett års ålder. Om inte finns det en risk för att det uppstår en asymmetri eller snedhet i ansiktsskelettet.


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent


Läs gärna våra expertsvar: