Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Ljumskbråck och vattenbråck

shadow

Ljumskbråck (hernia inguinalis) och vattenbråck (hydrocele) är vanliga hos barn (3-5% av alla barn) och egentligen samma åkomma – en lindrig missbildning.

Ljumskbråck och vattenbråck hos barn ska inte förväxlas med motsvarande tillstånd hos vuxna.
Hos barn har problemen en helt annan uppkomstmekanism: testiklarna anläggs invid njurarna och omges av bukhinnan. Under fosterlivet vandrar de ned till pungen genom den s.k. ljumskkanalen i bukväggen. Denna förbindelse brukar normalt slutas före födseln. Om detta inte sker finns förutsättningar för ett bråck.
Läs om undersökningar av det nyfödda barnet.

Detta förklarar också varför det är vanligare med ljumsk- och vattenbråck hos för tidigt födda barn, där förbindelsen helt enkelt inte hunnit slutas. Är förbindelsen smal, innehåller bråcket vätska, som runnit ned från bukhålan – vattenbråck. Är förbindelsen större innehåller bråcksäcken ofta tarm – ljumskbråck.

Ljumskkanalen finns även hos flickor, som alltså kan ha ljumskbråck (ibland med både tarm och äggstock), men däremot inte vattenbråck.

Vattenbråck försvinner oftast av sig själva, medan ljumskbråck kräver kirurgisk behandling.

Symtom

Barnet har, som regel, inga symptom vare sig av ett ljumsk- eller vattenbråck, men föräldrarna ser en svullnad i pungen eller vid sidan av penis. Svullnaden är oöm. Den kommer och går beroende på om tarmen, äggstocken eller vätskan befinner sig i bråcksäcken eller har återvänt in i bukhålan igen.

Vid ljumskbråck, men inte vid vattenbråck, finns en risk att bråcket kommer i kläm i den trånga passagen genom bukväggen, något som kallas inklämt bråck. Risken för inklämning är störst före 3 månaders ålder. Vid en inklämning får barnet hastigt påkommande, kraftiga smärtor. Hos små barn är det ofta svårt att avgöra varifrån smärtor kommer. Genom att titta och känna på ljumskregionen där svullnaden är tydlig och ömmande blir det oftast klart varför barnet har ont.

OBS Vid tecken på inklämt bråck uppsök snarast en kirurgisk akutmottagning. Om inte bråckinnehållet kan tryckas tillbaka till bukhålan krävs en akut operation.

Åtgärder

Ljumskbråck bör opereras. För barn under 3 månaders ålder bör operationen, p.g.a. risken för inklämning, ske så fort som möjligt. Annan behandling än operation, t.ex. bråckband, är meningslös. Vattenbråck behöver sällan åtgärdas utan försvinner spontant – ofta före ett års ålder. Operation kommer bara ifråga för vattenbråck, som inte försvinner spontant.

Operation

Operationsmetoden är densamma vare sig det rör sig om ett ljumsk- eller vattenbråck. Med titthålskirurgi (laparoskopi) eller via ett kort snitt i ljumsken knyter kirurgen av och delar den öppna förbindelsen genom ljumskkanalen. Operationen görs i narkos. Barnet kan, som regel, gå hem samma dag. Spädbarn kan dock behöva stanna en natt på sjukhus. Såret läker på c:a 10 dagar. Inga stygn behöver tas bort.

Komplikationer

Komplikationerna är få och lindriga, utom vid inklämt bråck då testikeln eller äggstocken kan skadas permanent. Återfall (recidivbråck) är sällsynta.

Eftervård – kontroll

Barnet bör vara hemma från dagis eller skolan 3-4 dagar och bör inte vara med i gymnastik eller idrott under 2-3 veckor. Återbesök till läkare behövs som regel inte.

 

Granskad aug 2014

Faktagranskad av:
Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

 

shadow

Ont i pungen - akut skrotum

Smärtor i pungen kan förekomma under hela barnaåldern, även hos nyfödda. Vid akut pungsmärta bör en läkare snarast undersöka barnet.

Läs merarrow
play-button
shadow

Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar

Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de lider av psykisk ohälsa fördubblats och idag har nästan hälften av 15-åringarna denna typ av besvär.

Se filmen härarrow