Familjen

OCD – tvångstankar, tvångshandlingar och tvångssyndrom hos barn

Tvångstankar är återkommande tankar som inte går att resonera bort. Ofta väcker de skam eller rädsla hos barnet. Resulterar de i tvångshandlingar kan det handla om ett tvångssyndrom, OCD (Obsessive Compulsive Disorder).

Enstaka tvångstankar kan drabba alla. En rädsla för att göra något fullständigt galet, som att själv hoppa eller knuffa ner någon från ett stup. Sådana tankar kan vi i regel stå emot och de försvinner oftast lika fort som de dyker upp. Men är problemen stora brukar man tala man om ett tvångssyndrom.

Vad är OCD?

OCD står för Obsessive Compulsive Disorder och är ett tvångssyndrom där tvångstankar och tvångshandlingar förekommer. Tvångstankarna kan innebära en ångest som kräver en ritual för att allt ska kännas bra, en så kallad tvångshandling. Handlingarna kan bestå av allt från att tvätta händerna hundra gånger om dagen till mer osynliga ritualer såsom att upprepa vissa ord för sig själv.

Tankarna och de tvingande procedurerna är ofta en ständig källa till oro och irritation. De kan komma att styra och försvåra vardagen både för barnet och för resten av familjen. Ett allvarligt tvångssyndrom tar mycket tid i anspråk, minst någon timme per dag.

Vem drabbas av tvångssyndrom

Det finns två perioder i livet då tvångssyndrom debuterar oftare än annars, dels i tioårsåldern, dels i tjugoårsåldern. I enstaka fall kan det uppkomma hos barn under tio år. Tvångssyndrom är vanligare hos pojkar än hos flickor.

Varför får man tvångssyndrom?

Tvångsmässigheten dyker ofta upp efter en period av påfrestande händelser av något slag – men inte alltid. Ett tvångssyndrom kan utvecklas långsamt och varvas av perioder helt fria från tvångshandlingar. Men i andra fall kan ett tvångssyndrom uppkomma plötsligt.

Orsakerna till tvångssyndrom är inte klara. De kan ingå som en del av problembilden vid ångesttillstånd, personlighetsavvikelser, depression och autism.

Vanliga tvångstankar och tvångshandlingar

Vid tvångssyndrom har irrationella tvångstankar alltså fått sådant fäste att de börjat gå rundgång och leda till tvångshandlingar – så kallade tvingande ritualer. Barnet kan till exempel vara vettskrämt för att smittas av en sjukdom och börja tvätta händerna extremt ofta, så att händerna blir nariga och lek eller andra aktiviteter ständigt avbryts. Det kan också handla om att hen måste röra vid vissa saker på ett visst sätt, ett bestämt antal gånger, eller i en särskild ordning.

Andra vanliga tvångstankar bygger på rädsla för att skada en annan person, eller att en familjemedlem ska råka ut för en olycka. Barnet kan till exempel känna att det måste upprepa en ramsa eller vissa ord för att förhindra en katastrof.

Barnet kan också begära upprepade försäkringar från andra om att en viss sak verkligen är gjord, ”Är det riktigt säkert att…?” eftersom det inte vågar lita enbart till sina egna sinnesintryck.

Den överhängande känslan av obehag brukar lätta då barnet utfört sin ritual, men tvångsbeteendena kan bli så många och krävande att vardagen inte fungerar.

Behandling

Tvångshandlingar som utförs som mentala ritualer är givetvis inte så lätta att få syn på som fysiskt påtagliga tvångshandlingar, men de kan ta mycket av barnets energi och glädje. Det är viktigt att känna igen symtomen så att barnen kan undersökas, utredas och få den hjälp som faktiskt finns att få.

Kognitiv beteendeterapi har visat sig fungera bra vid tvångssyndrom. Där lär sig barnet att steg för steg möta det som känns obehagligt utan att ta till ritualer eller tvångshandlingar. Andra typer av psykoterapi används också, liksom behandling med läkemedel.

Fysisk aktivitet är ett sätt att minska ångest och kan därmed underlätta för barnet att stå emot obehagliga tankar och tvånget på ritualer.

Ersättning för OCD i barnförsäkringen

Visste du att du kan få viss ersättning för OCD från Trygg-Hansas barnförsäkring? Om ditt barn har fått en OCD-diagnos är du välkommen att kontakta oss. Då utreder vi om det kan finnas rätt till ersättning.

Familjehjälpen – för dig med Trygg-Hansas barnförsäkring

Familjehjälpen är en uppskattad service för dig som har Trygg-Hansas barnförsäkring och vill ha vägledning om samhällets stöd och ersättningar.

Läs mer om familjehjälpen

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring