Familjen

Tics hos barn

Tics är ofrivilliga muskelrörelser eller ljud som kan vara svåra att kontrollera. De är vanliga hos både barn och vuxna. För barn växer de ofta bort av sig själva, men om det behövs finns det hjälp att få.

Vad är tics?

Tics är återkommande muskelrörelser eller ljud som är ofrivilliga. Ofta är de stereotypa och snabba och kan vara svåra att kontrollera för personen som har dem. I vissa fall kan de tränas bort eller kontrolleras med viljan.

Tics brukar förvärras vid stress, men de kan öka även vid avslappning. Under sömn försvinner symtomen däremot helt.

Tics är vanligt hos barn

Enkla och övergående tics är inte ovanligt bland barn i allmänhet. Särskilt vanligt är det med tics i tidig skolålder. Ett barn som får tics har goda möjligheter att bli av med dem. Tics kan försvinna av sig själva med åldern. De kan också komma och gå i perioder medan barnet växer upp.

Varför får man tics?

Man vet inte riktigt varför vissa personer får tics och andra inte. Men det kan finnas bakomliggande anledningar som stress, spänningar eller läkemedel. De kan också ärvas inom familjen.

Tics kan ibland ses vid olika typer av tvångssyndrom.

Behandling mot tics

Det kan vara oroande och besvärande att ha tics. Dessutom kan det påverka det sociala livet, både för barn och föräldrar. I de flesta fall behövs dock ingen behandling, eftersom tics hos barn oftast går över spontant efter en tid. Som förälder bör man inte påpeka eller göra barnet alltför uppmärksamt på sina tics. Det kan snarare förvärra än hjälpa. Om besvären blir svåra bör man söka läkare för undersökning, råd och stöd. Det finns terapi och läkemedel med viss effekt mot tics som inte ”växer bort".

Olika typer av tics

Tics kan vara enkla eller omfatta ett eller flera symtom samtidigt. Man brukar tala om motoriska och vokala tics.

Motoriska tics

Motoriska tics är vanligast i ansiktsmuskulaturen. De kan uttryckas genom att barnet till exempel

  • blinkar med ögonen
  • grimaserar ofrivilligt
  • kastar med huvudet.

Vokala tics

Vokala tics yttrar sig genom ljud. Till exempel genom att barnet

  • grymtar
  • småhostar eller harklar sig
  • uttalar hela ord.

Vad är skillnaden mellan tics och Tourettes syndrom?

Tics är inget funktionshinder. Har personen däremot en kombination av mer allvarliga tics (både motoriska och vokala) som inte går över kan det vara symtom på Tourettes syndrom. Det är ett neuropsykiatriskt tillstånd som kräver behandling.

Förenklat kan man säga att barnet ska ha haft både motoriska och vokala tics i mer än ett år för att bli utredd för Tourettes syndrom. Diagnosticering är viktig för att barnet ska få rätt hjälp så snart som möjligt.

Familjehjälpen – för dig med Trygg-Hansas barnförsäkring

Familjehjälpen är en uppskattad service för dig som har Trygg-Hansas barnförsäkring och vill ha vägledning om samhällets stöd och ersättningar.

Läs mer om familjehjälpen

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring