Tics hos barn

Ofrivilliga, återkommande, snabba, stereotypa och svårkontrollerade muskelrörelser eller ljud kallas tics.

 

Enkla övergående tics är inte ovanligt bland barn i allmänhet. Särskilt vanligt är det med tics i tidig skolålder. Man kan räkna med att två till fem barn i en skolklass har eller har haft tics. Övergående tics brukar försvinna inom månader eller ett år. Liknande symtom som tics kan ses vid vissa sällsynta sjukdomar och drogpåverkan.

 

Forskningen har ännu inte kunnat dokumentera någon klar orsak till tics.

 

Symtom

 

Man brukar tala om motoriska och vokala tics:

 

  • Motoriska tics är vanligast i ansiktsmuskulaturen. Barnet blinkar, grimaserar ofrivilligt eller kastar med huvudet.
  • Vokala tics yttrar sig som att barnet grymtar, småhostar eller uttalar hela ord.

Tics kan vara enkla, eller omfatta ett eller flera av symtomen samtidigt, t ex så att barnet blinkar, det rycker kring ögat, munnen eller armen.

 

Tillfälligt och kortare tid kan barnet kontrollera sina tics, som direkt återkommer när den medvetna kontrollen upphör. Tics brukar förvärras vid stress men kan öka också vid avslappning. Under sömn försvinner symtomen däremot.

 

Behandling

 

Tics kan vara ett oroande och besvärande symtom, som kan påverka det sociala livet för både för barn och föräldrar.

 

Men hos de flesta barn går tics över spontant efter en tid. Man bör som förälder inte påpeka och göra barnet alltför uppmärksamt på sina tics.

 

Om besvären blir svåra bör man söka läkare för undersökning, råd och stöd.

 

Det finns stödterapi och några mediciner med viss effekt mot sådana tics som inte ”växer bort".

 

Tics som inte går över kan vara symtom på att barnet har så kallat Tourettes syndrom och behöver barnpsykiatrisk behandling. Tics kan ibland också ses vid olika typer av tvångssyndrom.

 

Uppdaterad jan 2016


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent