Ätstörningar - bulimi, anorexi

Har ditt barn börjat prata om bantning, att hon (eller han) börjar bli tjock, och tackar allt oftare nej till mat eller godsaker? Håll lite koll så att den hälsosamma livsstilen inte urartar till en ätstörning såsom anorexi eller bulimi.

 

Under tonåren kan det uppstå problem med ätstörningar. Det är en period då det ofta kan vara svårt att skilja ätstörningar från sådan aptitlöshet som orsakas av olycklig kärlek, nedstämdhet, vantrivsel eller depression.

 

Viktfixering eller ett problematiskt förhållande till mat kan i vissa fall börja ännu tidigare, redan i 10-12-årsåldern.

 

Om ditt barn börjar gå ned i vikt är det en bra början med ett läkarbesök, om inte annat för att utesluta att kroppsliga sjukdomar ligger bakom.

 

Ätstörningar är omkring tio gånger så vanliga bland flickor som bland pojkar.

 

Olika typer av ätstörningar

 

Anorexi börjar inte sällan som en bantning som leder till en allt större fixering vid att äta minimalt. Ätstörningen kan få extra skjuts av den positiva uppmärksamhet som barnet ofta får när det lyckas gå ned de första kilona. Kroppen uppfattas sedan som fet och ful även om den är onormalt mager.

 

Bulimi innebär att den drabbade försöka göra sig av med den mat som han eller hon inte lyckats undvika att äta, genom t ex framkallade kräkningar.

 

Bulimi är vanligare än anorexi, men eftersom kroppsvikten ofta förblir mer normal kan problemen vara svårare att upptäcka.

 

Det är inte ovanligt att olika ätstörningar avlöser varandra - anorexi går t ex ofta över i bulimi efter en tid.

 

När fixeringen består i en strävan efter att förbränna så många kalorier som möjligt och en överdriven viktkontroll inom någon slags idrott kallas tillståndet idrottsanorexi.

 

En ohälsosamt extrem strävan efter en hälsosam livsstil i allmänhet kallas ortorexi.

 

Tecken på ätstörning

 

Övergående och lindriga anorexi- eller bulimiliknande symptom är inte ovanliga runt tonåren.

 

Det kan vara svårt att avgöra när man behöver ta hjälp. Som förälder bör du vara uppmärksam på varningstecken - fråga, lägg dig i, håll koll. Men försök att undvik för mycket tjat om att barnet måste äta mer, det hjälper inte.

 

Ungdomar med ätstörningar brukar bli bra på att lura omgivningen, så att matvanorna ska verka normala. Att tonåringen väljer stora bylsiga kläder beror ofta inte bara på att de upplever sin kropp som fet eller ful, utan också på att man blir frusen av att få i sig för lite energi.

 

Varningstecken

 

  • Snabb viktminskning
  • Fanatiskt tränande
  • Störd menstruationscykel
  • Barnet vill inte äta tillsammans med övriga familjen
  • Bylsiga tjocka kläder, frusenhet
  • Överdrivet intresse för kroppen och utseendet
  • Intresse för matlagning – om andra äter
  • Rastlöshet eller ångest efter maten
  • Symptom som håravfall, magbesvär, låg puls, frusenhet, yrsel, trötthet

 

Anorexi är farligare än bulimi

 

Ifall viktnedgången eller hetsätningen är ett faktum bör ni söka professionell hjälp så snabbt som möjligt. Det är långt svårare att komma till rätta med en ätstörning som pågått en längre tid.

 

Det finns olika slags terapier - familjeterapi, beteendeterapi mm - som används framgångsrikt vid ätstörningar. Det kan behövas behandling med extra näringstillförsel och/eller antidepressiva läkemedel. Allvarliga fall kräver sjukhusvård.

 

Prognosen för bulimi är bättre än för anorexi, med 70 procent helt friska 7-10 år efter behandling och en dödlighet runt en procent.

 

För unga personer som utvecklat en allvarlig, icke-övergående anorexi, ligger dödligheten runt 10 procent. Ungefär hälften av alla anorektiker är friska efter 7-10 år.

 

Text:

Åsa Fagerström, medicinjournalist


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, docent, barnläkare


Läs gärna artiklar och expertsvar om:

 

Länk- och lässtips

 

www.abkontakt.se

Riksföreningen mot ätstörningar. Anorexi Bulimi-kontakt, med fakta, stöd och tips.

 

www.bup.nu

Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm har en hemsida med frågor & svar.

 

www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, stödtelefon för vuxna resp för barn/ungdomar.

 

Tonåringar. Ingrid Gråberg och Jenny Klefbom. Forum bokförlag 2007.

 

Tonårstid. Björn Wrangsjö och Majlis Winberg. Natur och Kultur bokförlag 2007.