Kan springmasken försvinna utan medicin?

Fråga:

 

Dör springmasken någon gång utan att ha tagit medicin?

Svar:

 

Ja, springmasken dör även om man inte tagit medicin, men den kan hinna föröka sig dessförinnan. Det är honmasken man vill döda för att stoppa fortsatt bildning av ägg.

 

Det händer ibland att man tar prov från avföringen och hittar maskägg eller till och med ser masken men bara då och inte efter upprepad provtagning trots att man inte givit medicin.


Besvarad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

 

Läs mer fakta och fler expertsvar: