Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Fästingbett

shadow

Att få en fästing är normalt ingenting farligt, det är bara att ta bort den. Men vissa fästingar kan ibland orsaka sjukdom hos oss människor.

I Sverige vet vi att den vanligaste och mest spridda fästingsorten (ixodes ricinus) kan överföra bland annat dessa sjukdomar:

Borreliabakterien

• TBE (Tick-borne encephalitis)-viruset

• Ehrlichiabakterien (numera ofta benämnd Anaplasma)

I Sverige finns fästingar främst i Götaland och Svealand, samt mer sällsynt utefter Norrlandskusten.
Djuren trivs bäst på fuktiga, lite skuggiga platser och finns därför ofta i lövskogsområden, med tät undervegetation.
När fästingen är aktiv sitter den ofta på ett grässtrå en bit ovanför markytan, beredd att ge sig på lämpligt offer.

Fästingsäsongen beror på klimat och väder, men är vanligtvis mellan april och oktober.

Riskområden för TBE är Stockholms skärgård och de östra delarna av Mälaren, men det finns numera även TBE-virus hos fästingar på Öland och Gotland, och i Vänern- och Vätternlandskapen.

Borrelia- och ehrlichiasmittade fästingar finns spridda i hela Sverige.

Vad kan man göra om man fått en fästing?

Om fästingen bär borreliabakterier i sin tarm, kan det dröja flera dygn innan den smittar. Därför ska man inte låta fästingen sitta onödigt länge när man upptäckt den. Men det hänger inte på minuter!
Om fästingen bär TBE-virus i sin saliv så smittar den redan i samband med bettet.

Så tar du bort fästingen:

• Ta bort fästingen med en pincett, gärna den speciella fästingpincett som finns att köpa på apoteket. Fatta med pincetten om fästingens framdel (ej bakkropp) så nära huden som möjligt. Dra därefter sakta rakt ut. Använd inte matfett eller nagellack, det ökar sannolikt risken för att fästingen skall överföra borreliabakterier till såret.

• Om en liten del av fästingen blir kvar, räcker det ofta med att hålla rent med till exempel alsolsprit. Försök få barnet att inte pilla där, delarna trillar ofta bort av sig själv.

• Tvätta såret där fästingen har suttit med alsolsprit eller med tvål och vatten.

Under uppdatering april 2018

Faktagranskad av:
Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

I vilka fall bör man söka läkare?

Sök läkare om:

• bettstället bli varigt, svullet eller rött.

• det blir en hudrodnad som är större än en femkrona i storlek och som breder ut sig (kan vara tecken på borreliainfektion).

• barnet får symtom från nervsystemet som t ex trötthet, huvudvärk, illamående, viktnedgång, lindrig feber eller smärtor i armar, nacke, ben eller rygg (kan vara tecken på borreliainfektion)

• barnet får attacker av värk och svullnad i en eller flera enstaka leder (kan vara tecken på borreliainfektion).

• det uppkommer en halvsidig ansiktsförlamning (kan vara tecken på borreliainfektion).

• barnet återinsjuknar från lindriga influensasymtom och får hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, yrsel, nackstyvhet och påverkat allmäntillstånd någon vecka efter ett fästingbett (vilket kan vara tecken på TBE).

Läs mer:

Prickar och utslag hos barn

Ovaccinerad, gäller barnförsäkringen?

”Extra” vaccinationer

shadow

Fästingsjukdomar

Borrelia, TBE och ehrlichia (eller anaplasma) är tre sjukdomar som kan spridas med fästingbett. Så här känner du igen symtomen.

Läs mer
shadow

Terrorhot - hantera barns rädslor rätt

Hur pratar man med sitt barn om terrorhot eller terrorattacker? Psykologen tipsar om hur du hanterar barns oro på ett bra sätt.

Läs mer