Till innehållet
Familjen

Missfall

Missfall innebär att kroppen stöter bort ett skadat foster, ofta före graviditetsvecka 12. Tecken på missfall brukar vara en större eller mindre blödning, ibland kombinerat med smärta samt att levrade blodklumpar stöts ut.

Det finns många orsaker till att kroppen stöter bort ett foster. Det är däremot svårt att säga vad ett enskilt missfall beror på. Efter tre upprepade missfall erbjuds paret oftast en utredning av eventuella orsaker till missfallen.

Kromosomfel vanligaste orsaken till missfall

Den vanligaste orsaken till missfall är kromosomavvikelse. Hos cirka fem procent av dem som fått flera missfall är orsaken ofta att någon av, eller både mannen och kvinnan, har någon form av kromosomavvikelse. Det är ofta slumpen som gör att denna avvikelse uppträder, som inte är förenligt med liv. Alla kromosomförändringar leder inte till missfall eller skador på barnet.

Livmoderproblem vid missfall senare i graviditeten

Missfall som inträffar sent i graviditeten kan bero på svaghet i livmodertappen. Detta problem brukar inträffa mellan 16:e och 24:e graviditetsveckan, men är ingen vanlig orsak till missfall. Det åtgärdades ibland genom att man vid en operation sätter ett band runt livmodertappen, s.k. cerklage. Denna metod användes idag i varierande grad. Den är vanligare internationellt än i Sverige. Cerklage används i Sverige idag som en mer förebyggande åtgärd, dvs man lägger ett cerklage i tidig graviditet hos de kvinnor som haft upprepade missfall p.g.a. försvagad livmoderhals. Så kallade ”akuta” cerklage, d.v.s. att försöka förhindra pågående missfall, används mycket sällan i Sverige.

Muskelknutor, så kallade myom och eventuella missbildningar i livmodern (uterus) kan ibland leda till att kroppen stöter bort fostret. Detta är dock en mycket ovanlig anledning.

Utomkvedshavandeskap

Det befruktade ägget kan i olyckliga fall sätta sig utanför livmodern, oftast i en av äggledarna. Graviditeten måste då ibland opereras bort. Ibland kan en medicinsk behandling ges som gör att graviditeten avstannar. Det finns stor chans att bli gravid igen med bara en äggledare.

Folsyrabrist kan ge fosterskador

Folsyra (vitamin B9) är ett vitamin som behövs för celldelningsprocessen. Under graviditeten förbrukar kvinnan mer folsyra än vanligt. Vissa tillstånd och mediciner kan också orsaka brist på folsyra. Brist på folsyra under graviditeten kan orsaka fosterskador, till exempel ryggmärgsbråck och missfall.

Infektioner hos mamman som kan påverka barnet

Moderkakan ger för det mesta ett gott skydd för fostret mot infektioner, men det händer att smitta passerar denna barriär.

Några typer av infektioner som kan orsaka missfall är:

  • Röda hund, en virussjukdom som under graviditetens fyra första månader kan gå över till fostret och orsaka missfall eller fosterskador (hörselnedsättning).
  • Listeriabakterien som finns hos många djur, kan spridas till människor via livsmedel som exempelvis opastöriserad mjölk. Den kan orsaka en allvarlig infektion hos fostret med missfall som följd.
  • Toxoplasmos som orsakas av en parasit, sprids framför allt genom rått kött och kattavföring. Sjukdomen kan överföras till fostret och orsaka skador samt att kroppen stöter bort fostret.

Vissa läkemedel kan behöva bytas ut vid graviditet

Vissa mediciner kan vålla missbildningar hos fostret, och därmed missfall, om man tar dem under graviditetens början. Obs - om du äter medicin regelbundet, rådgör med en läkare inför eller vid en graviditet.

Motion ökar inte risken

Det finns inga bevis för att motion och idrott skulle orsaka missfall.

Alkohol, narkotika och rökning påverkar fostret

Alkohol under graviditeten kan påverka fostrets utveckling och i större mängd leda till missbildningar och missfall. Narkotika har sannolikt samma effekt.

Alla foster påverkas av rökning. Röker man mycket under graviditeten är det troligt att fostret växer sämre. Risken för missfall är också något större.

När inträffar missfall?

Det vanligaste är tidiga missfall som beror på att kroppen stöter bort ett foster som är skadat eller inte utvecklas som det ska. Det inträffar som regel före 12:e graviditetsveckan. Den graviditet som stöts ut i vecka 12 har oftast avstannat upp till 4 veckor tidigare.

Smärta och blödning

Om missfallet inträffar tidigt kan den yttra sig som en kraftigare mensblödning eller att menstruationen varit försenad några dagar. Ett missfall börjar ofta med smärtor och mer eller mindre kraftiga blödningar. Du ska alltid ta kontakt med läkare eller mödravårdscentral om du får blödningar under graviditeten även om blödningen är liten. Blöder du mer än vid en vanlig menstruation bör du efter telefonsamtal eventuellt vända dig till sjukhus. De flesta missfall sköter kroppen själv, men ibland kan det bli nödvändigt att antingen ge läkemedel som gör att eventuella rester av graviditeten stöts ut, eller att skrapa rent livmoder från rester.

Kan man bli gravid igen?

Ett missfall är normalt inte alls något hinder för att bli gravid igen. När menstruationen återkommit och är som vanligt är det ett tecken på att kroppen är återställd. Då kan man försöka på nytt igen. Ett tidigt missfall betyder inte att det behöver vara risk för att det upprepas. Vid tre upprepade missfall i rad brukar en medicinsk utredning av kvinnan och mannen startas. Om det är aktuellt bör ni vända er till er kvinnoklinik.

Uppdaterad april 2021


Granskad av Eva Wiberg-Itzel Docent/förlossningsöverläkare

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring