Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Hemförlossning - föda hemma

shadow

Hemförlossning kallas det när mamman väljer, och planerar, att föda sitt barn hemma med hjälp från barnmorska.

Det är bara någon procent av svenska kvinnor som önskar föda hemma. Hemförlossningar är också mycket omdiskuterade. Såväl Socialstyrelsen som en större del av landets kvinnokliniker har en negativ inställning till hemförlossningar, men som med mycket annat växlar trenderna.

I flera andra länder är inställningen mindre negativ: I Nederländerna föder ungefär en tredjedel av kvinnorna hemma. Även i Storbritannien, Danmark och Norge föds fler barn i hemmet än här i Sverige.

Om du vill föda hemma

Om du är gravid och vill föda hemma, kan du i vissa fall få bidrag för att täcka kostnader för förlossning i hemmet även i Sverige. Men det finns i så fall vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda:

• att du är omföderska

• att tidigare förlossning eller förlossningar förlöpt normalt

• att den nuvarande graviditeten hittills varit problemfri

Läs mer om naturlig smärtlindring under förlossningen.

Uppdaterad feb 2016

Granskad av
Eva Wiberg-Itzel, docent och förlossningsöverläkare

 

shadow

Kejsarsnitt

Kejsarsnitt kan vara planerade i förväg eller akuta under en pågående förlossning. Oftast kan mamman få vara vaken vid ingreppet.

Läs mer
shadow

Cancer hos barn - leukemi och hjärntumör

De två vanligaste formerna av cancer som drabbar barn är leukemi och hjärntumör. Överlevnaden vid barncancer är idag betydligt bättre än förr.

Läs mer