Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Hemförlossning - föda hemma

shadow

Hemförlossning kallas det när mamman väljer, och planerar, att föda sitt barn hemma med hjälp från barnmorska.

Det är bara någon procent av svenska kvinnor som vill genomgå en hemförlossning. Att föda hemma är också mycket omdiskuterat. Såväl Socialstyrelsen som en större del av landets kvinnokliniker har en negativ inställning till hemförlossningar, men som med mycket annat växlar trenderna.

I flera andra länder är inställningen mindre negativ: I Nederländerna föder ungefär en tredjedel av kvinnorna hemma. Även i Storbritannien, Danmark och Norge föds fler barn i hemmet än här i Sverige.

Om du vill föda hemma

Om du är gravid och vill föda hemma, kan du i vissa fall få bidrag för att täcka kostnader för förlossning i hemmet även i Sverige. Men det finns i så fall vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda:

• att du är omföderska

• att tidigare förlossning eller förlossningar förlöpt normalt

• att den nuvarande graviditeten hittills varit problemfri

Läs mer om naturlig smärtlindring under förlossningen.

Uppdaterad feb 2016

Granskad av
Eva Wiberg-Itzel, docent och förlossningsöverläkare

 

shadow

Naturlig smärtlindring under förlossning

Icke-medicinsk smärtlindring vid förlossningen kan till exempel bestå i värme, massage, akupunktur, TENS eller sterila kvaddlar.

Läs merarrow
shadow

Profylaxkurs inför förlossningen

Det är naturligt att på olika sätt vilja förbereda sig inför förlossningen. Psykoprofylax, att lära sig andningstekniker, är ett sätt.

Läs merarrow