Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Det nyfödda barnet - undersökningar

shadow

Vad händer innan ni får åka hem från förlossningsavdelningen, familjerummet eller patienthotellet?
Jo, barnet genomgår en rad undersökningar och ni får med er en rad goda råd om sådant ni undrar över.

Innan ni åker hem med er nya familjemedlem undersöks barnet grundligt av en barnläkare på BB. Läkaren lyssnar på hjärta och lungor, känner på magen, undersöker höftleder, tittar i munnen och kontrollerar reflexer.
Läs gärna om Door-test, CTG och Apgar-poäng vid förlossning.

Syn och hörsel kontrolleras

De nyföddas hörsel kontrolleras numera redan på BB. Tidigare gjordes det så kallade BOEL testet först vid 8 månaders ålder. Att det är möjligt att tidigt identifiera hörselskador innebär att resurser för det eventuellt hörselskadade barnet kan sättas in tidigt.

Fläckar och prickar

Många nyfödda barn har vita små prickar eller röda fläckar i ansiktet. De är helt ofarliga och försvinner ofta efter en kort tid.
Läs mer om det nyfödda barnets hud om hur du sköter om barnets navel.

Gulsot

Det är också relativt vanligt att barn de första dagarna får ”gulsot”, d v s. en gulaktig hud och gulaktiga ögonvitor. Gulsot beror på ett sönder fall av röda blodkroppar som frisätter av bilirubin till barnets blod. Det är bilirubinet som ger gulfärgningen av huden. Oftast är gulsot ofarlig och går över utan behandling. Vid kraftig gulsot behandlas barnet med ljusbehandling.

Extra övervakning

Ibland behöver barnet av olika skäl extra övervakning. Det kan t ex. gälla barn som är för tidigt födda eller har svårt med andningen i början. Det kan ske på barnklinikens neonatalavdelning om sådan finnes. Nu för tiden kan föräldrarna i stort sett vara med sina barn på neonatalavdelningen hela dagen. Och mamman kan amma som vanligt.

Låt barnet sova på rygg

Många föräldrar undrar över riskerna för plötslig spädbarnsdöd. Det är visserligen mycket sällsynt men utifrån de riskfaktorer man känner till, brukar många BB-avdelningar ge föräldrarna råd som minimerar risken ytterligare. De fyra viktigaste råden är:

Rök inte under graviditet och amning.
Amma, om du kan.
Låt ditt barn sova på rygg.
Låt inte barnet ha för mycket kläder på sig när det sover.

Granskad av
Eva Wiberg-Itzel, docent, förlossningsöverläkare

shadow

Plötslig spädbarnsdöd - SIDS

Risken för plötslig spädbarnsdöd, SIDS, är störst under de första sex månaderna. Några garantier finns aldrig, men du kan minska risken på flera sätt.

Läs mer
shadow

Välj en bra barnvagn - goda råd

Vad är viktigast för att en barnvagn ska vara säker och praktisk? Och vilken modell ska man välja? Läs checklista och senaste testresultaten innan ni köper barnvagn.

Läs mer