Till innehållet
Familjen

Förskola och familjedaghem

Kommunal barnomsorg kan antingen vara kommunal förskola eller kommunalt familjedaghem. Den öppna förskolan drivs också av kommunen. Sedan finns det privat drivna förskolor, föräldra- och personalkooperativ. Det finns olika typer av pedagogiker, syskongrupper och så vidare.

Här kommer en översikt av vilka former av barnomsorg som erbjuds i Sverige, och vad ni har att välja på för ert lilla barn.

Kommunal förskola

Det är den vanligaste formen av barnomsorg och i dagligt tal ofta kallat dagis. Kommunala förskolor på en och samma ort kan ha helt olika inriktning och profil, så det är klokt att gå runt och jämföra. På vissa orter finns inom den kommunala barnomsorgen förskolor som arbetar enligt Montessoripedagogik. Andra lägger extra tonvikt vid utevistelse och naturupplevelser, för att nämna ett par exempel.

Hittar ni flera kommunala förskolor som ni kan tänka er för ert lilla barn, så behöver ni inte ställa er i kö till vart och ett av dem. En och samma kö gäller för alla kommunala förskolor på orten (eller i stadsdelen i storstäder) och i mån av plats placeras barnet på den man rankat högst på ”önskelistan”.

Kommunalt familjedaghem (dagmamma)

Det innebär att barnen vistas hemma hos en kommunalt anställd dagbarnvårdare, oftast i sällskap av flera andra barn. Hemmiljö och en mindre barngrupp kan kännas lugnare och tryggare för vissa barn och deras föräldrar. Då kan dagbarnvårdare, ofta kallad dagmamma, vara ett bra alternativ.

Eftersom barngruppen är liten kan man dock inte räkna med att barnet alltid får lekkamrater i samma ålder.

Hur verksamheten utformas beror på dagmammans ambitionsnivå och intressen. Många dagmammor samarbetar med kolleger för att på så vis lättare kunna ta med sig barnen ut på olika aktiviteter.

Öppen förskola

Öppen förskola är en kostnadsfri verksamhet som främst vänder sig till barn som ännu inte börjat på dagis eller hos dagmamma. Den besöks av barn och föräldrar tillsammans.

Att gå till öppna förskolan då och då är ett bra tillfälle att ”tjuvstarta” barnets inskolning till livet på en förskola. Barnet får vänja sig vid att leka tillsammans med många barn. För många föräldralediga mammor och pappor är det också givande att knyta nya kontakter med andra föräldrar som har barn i samma ålder.

Privat barnomsorg

Den privat barnomsorgen omfattar förskolor som drivs som bolag, enskilda familjedaghem, föräldrakooperativ eller personalkooperativ. Många kyrkor och andra religiösa samfund har också förskoleverksamhet.

Kommunernas kö gäller inte för enskilt drivna förskolor och familjedaghem. Man får vända sig till det eller de förskolor man är intresserad av för att ställa sitt barn i kö just där.

Inom den privata barnomsorgen finns också många förskolor med speciell pedagogik, till exempel Montessori och Waldorf.

Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativ drivs som en ekonomisk förening, av familjerna som har sina barn på förskolan. Det vanligaste är att man söker plats för sitt barn i ett redan befintligt föräldrakooperativ. Men det är förstås också möjligt att gå ihop med en grupp andra föräldrar för att tillsammans bilda ett eget föräldrakooperativ.

Väljer man denna form av barnomsorg krävs egna arbetsinsatser av varierande omfattning. Administrativa sysslor som bokföring och löneutbetalningar brukar delas upp mellan olika personer i föräldragruppen. Ibland är det föräldrarna som har hand om matlagning och städning enligt rullande schema och det är också vanligt att föräldrar rycker in som vikarier när någon i personalen är sjuk.

Personalkooperativ

Betyder att förskolans drivs och ägs av den personal som arbetar där tillsammans.

Olika pedagogiker

När man besöker förskolor får man ofta höra att arbetet är inspirerat av - eller följer - den ena eller andra pedagogiska inriktningen. Det finns olika typer av pedagogiska inriktningar bland annat Montessori, Reggio Emilia, Waldorf och Ur-och-Skur.

Småbarnsgrupp eller syskongrupp?

Småbarnsavdelning

Många förskolor har speciella småbarnsavdelningar, oftast för barn upp till tre års ålder. Fördelen är att gruppen är mindre eller att där finns fler förskollärare/barnskötare. Verksamheten kan också specialanpassas efter de mindre barnens behov.

Vissa föräldrar tycker ändå att det kan bli ganska rörigt i en småbarnsgrupp. Mycket av personalens tid försvinner till praktiska saker som hjälp med av- och påklädning och blöjbyten.

Åldersindelade avdelningar

Vissa större förskolor har åldersindelade grupper så att alla barn som hör till en viss årskull hör till samma avdelning.

Syskongrupper och åldersintegrerade grupper

I en syskongrupp finns barn i olika åldrar på samma avdelning. Gruppen är oftast större och färre förskollärare/barnskötare har ansvar för fler barn.

Den stora fördelen är att de små barnen lär sig mycket av de större, en del tycker sig exempelvis märka att småbarn som går i syskongrupp lär sig prata bättre och snabbare än deras jämnåriga i småbarnsgrupp.

När en syskongrupp fungerar bra tränas barnen i att ta ansvar, eftersom de större barnen ofta får hjälpa de mindre. En annan fördel för familjer med flera barn är att de kan höra till samma avdelning. Ofta känns det tryggare för en lillasyster/lillebror att skolas in på dagis när ett äldre syskon finns i närheten.

Vanligtvis är inte alla aktiviteter gemensamma i en syskongrupp. När det gäller mer styrda aktiviteter som exempelvis gymnastik, pyssel, bakning och annat som hör till vardagen på många förskolor, delas barnen upp åldersmässigt.

Text: Anna-Lena Stålnacke, journalist

Uppdaterad mars 2021

Trygg-Hansa

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring