Kasta livbojen rätt och rädda liv

Livbojar räddar flera liv varje år. Se vår film och lär dig att kasta livboj! Här kan du som privatperson eller organisation också beställa en livboj.

 

Antalet svenskar som omkommer i drunkningsolyckor visar på ett klart lägre antal drunkningar än genomsnittet för de senaste 20 åren. 2020 drunknade 77 personer, något fler än 2019 då 68 personer drunknade, men bekräftar ändå de senaste årens utveckling med färre drunkningstillbud.

 

En livboj är en enkel och samtidigt fantastisk livräddare. Trygg-Hansa har delat ut livbojar till kommuner och andra som äger mark eller driver verksamhet vid vatten sedan 1954. Idag finns omkring 80 000 röd-vita livbojar placerade runt om i Sverige.

 

– Livbojarna har en oerhört stor betydelse för säkerheten vid våra svenska vatten och det är viktigt att alla känner sig säkra på hur man använder dem. I en nödsituation ska man aldrig tveka att använda livbojen och vi uppmanar därför alla att lära sig hur man kastar och använder bojen, säger Alexandra Björnsson, vattensäkerhetsexpert på Trygg-Hansa.

 

Så kastar du en livboj

 

  1. Ta ned livbojen från ställningen. Ryck loss behållaren som innehåller linan. Lägg behållaren på marken och ställ foten på den.
  2. Håll livbojen längs med kroppen och kasta med båda händerna i en ”slungande” rörelse. Med den främre handen i en ögla blir det lättare att styra.
  3. Tänk på att livbojen är tung, sikta därför bredvid personen i vattnet.
  4. Dra in linan när personen i vattnet fått tag i bojen.

Påkalla uppmärksamhet från andra som kan larma 112 innan du kastar ut livboen.

 

Uppdaterad mars 2021: Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa


Beställ en livboj

 

Trygg-Hansa skänker livbojar till kommuner, företag och organisationer som har koppling till vatten och säkerhet. Livbojen ska placeras så att den kommer allmänheten till nytta. Du som har en privat sjötomt eller brygga kan köpa en livboj av oss.

 

Organisationer – klicka här

Privat – klicka här 

 

Läs om när livbojen har räddat liv

 

Stelfrusen hjälte i vinternatten

Viktoria hjälte i drama på isen

De räddade livet på mannen i kanalen