Familjen

Märk för livet – tatueringar för ökad kunskap i HLR på barn

Badsäsongen är här och Sveriges badplatser fylls av ”hemestrande” barnfamiljer. Med sommar och sol kommer tyvärr också drunkningssäsongen. Vid ett drunkningstillbud med barn är det livsavgörande att det finns vuxna i närheten som direkt kan rädda barnet och påbörja hjärt- och lungräddning, HLR, helst redan i vattnet.

Drunkning är den vanligaste dödsolyckan i Sverige bland barn i åldern 1-6. Trots det är sex av tio vuxna svenskar osäkra på, eller vet inte, hur man korrekt utför HLR på barn. För att få fler vuxna att gå en utbildning i HLR på barn lanserar vi nu initiativet Märk för livet.

– Att rädda livet på ett barn skiljer sig från att rädda en vuxen. För att göra alla vuxna uppmärksamma på vikten av att ha rätt kunskaper i HLR lanserar vi nu initiativet Märk för livet. Att utföra HLR kräver praktisk kunskap och regelbunden övning, teoretiska kunskaper är långt ifrån tillräckligt för att veta hur man ska agera och ingripa om det värsta inträffar vid en badplats i sommar, säger Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Tatueringar sprider kunskap om HLR

Med initiativet Märk för livet vill vi få fler vuxna svenskar att gå en utbildning i HLR på barn. För att skapa uppmärksamhet och sprida kunskap i frågan har vi tagit fram tatueringar för barn som delas ut runt om i Sverige i sommar. Tatueringarna illustrerar fyra livsviktiga steg i HLR på barn vid vatten: rädda, blås in, gör bröstkompressioner och larma.

Vid livbojar på tio populära badplatser runt om i Sverige sitter lådor med tatueringar och information om de fyra livsavgörande stegen vid HLR på barn vid vatten till besökande barnfamiljer. Dessutom kommer vår partner Svenska Livräddningssällskapet, SLS, som varje sommar anordnar sommarsimskolor för drygt 30 000 barn runt om i Sverige, att erbjuda sina simlärare att dela ut tatueringarna till sina simskoleelever.

Så utför du hjärt- och lungräddning (HLR) på barn vid ett drunkningstillbud på barn äldre än ett år upp till puberteten*

 • Om möjlighet finns, larma 112 omedelbart eller ropa till någon annan i närheten att larma.
 • Tänk på din egen säkerhet.
 • Rädda barnet ur vattnet så fort som möjligt.
 • När du fått upp barnet på land / hårt underlag: kontrollera medvetande och andning.
 • Om ingen eller onormal andning: öppna luftvägarna och ge 5 inblåsningar.
 • Om barnet inte visar några livstecken, börja omedelbart med HLR (30:2): 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar. Gör så här: lägg en hand mitt på bröstet, luta dig över barnet med rak arm och tryck ned cirka 5 centimeter, 30 gånger. Gör sedan 2 inblåsningar.
 • Försäkra dig om att 112 är larmat.
 • Fortsätt med HLR (30:2) utan avbrott tills hjälp kommer eller till dess att barnet visar livstecken.
 • Använd hjärtstartare om det finns tillgängligt.

Gå en livsviktig kurs i sommar – med 30% rabatt

Mindre än hälften av alla vuxna svenskarhar någon gång gått en utbildning i HLR på barn.

– Det är viktigt att repetera för att hålla kunskapen färsk, helst en gång om året, eftersom de som övar praktiskt har närmare till att agera om något väl händer eftersom kunskapen då satt sig i muskelminnet. Steget till att gå en kurs ska vara lågt och det finns både bra fysiska och digitala utbildningar som du kan gå hemifrån själv eller allra helst tillsammans med släktingar, vänner och kollegor. Genom att vara många som går en utbildning tillsammans ökar ni antalet vuxna med rätt kunskap och det blir ofta billigare att dela på kostnaden, säger Barnens försäkringsexpert.

För att fler ska kunna ta del av kunskapen att rädda liv har Trygg-Hansa tillsammans med utbildningsföretaget Life in Mind tagit fram En livsviktig webbkurs, ett webbaserat sätt att lära sig HLR och första hjälpen för barn. Läs mer om utbildningen här och anmäl dig redan idag.

Här kan du hitta fler utbildare i HLR: https://www.hlr.nu/hitta-utbildare/

* Källa: Life in Mind

Här sitter lådorna med tatueringar i sommar:

 • Tantobadet, Stockholm
 • Askimsbadet, Göteborg
 • Skanörs havsbad, Vellinge
 • Bettnesands havsbad, Umeå
 • Tofta, Gotland
 • Lögastrand, Västerås
 • Piteå havsbad, Piteå
 • Havsbadet, Lysekil
 • Lyssnaängsbadet, Uppsala
 • Kalmarsundsbadet, Kalmar

Försäkra dig och familjen

Med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring får du och familjen ett bra skydd dygnet runt.

Läs mer och teckna sjuk- och olycksfallsförsäkring