Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Familjehjälpen

shadow

Familjehjälpen är en service som vänder sig till dig som har Trygg-Hansas barnförsäkring och har behov av vägledning i frågor gällande samhällets stöd och ersättningar. Det kan vara så att ditt barn har råkat ut för ett olycksfall, har en sjukdom eller funktionsnedsättning som t.ex. en förvärvad hjärnskada, diabetes eller ADHD. Det kan också vara så att du funderar kring om ditt barn har en diagnos, väntar på utredning eller att barnet är utsatt i skolan. Det behöver alltså inte finnas någon diagnos för att du ska få vägledning av Familjehjälpen.

Vad kan vi göra för dig?

Vi som arbetar med Familjehjälpen kan vägleda dig i frågor som rör samhällets skydd. Vi förklarar vilket stöd ni i familjen har rätt till, vilka ersättningar som finns och vart du kan vända dig i olika situationer. Det kan till exempel vara vilka ersättningar som finns att söka från Försäkringskassan, om rätten till stöd i skolan och möjlighet till avlastning via kommunen. Oavsett om det rör sig om ett kortare samtal där ni behöver svar på enstaka frågor eller om det rör sig om en mer komplex problematik som kräver flera samtal och mer vägledning så vill vi finnas där och hjälpa er att ta ett helhetsgrepp över situationen.

Vägledningen är kostnadsfri och du får den via telefon på en tid som passar dig.

Vem kan kontakta Familjehjälpen?

Du kan vända dig till Familjehjälpen om du eller ditt barn har Trygg-Hansas barnförsäkring och ännu inte har fyllt 25 år. Ni behöver inte ha fått någon säkerhetsställd diagnos, och kan få vägledning oavsett om försäkringen ger rätt till ersättning eller inte.

Vi hör av oss inom en vecka

Vill du få vägledning av Familjehjälpen? Tveka inte att höra av dig till oss redan nu så lovar vi att höra av oss inom en vecka för att boka en tid.

Här kan du skriva till oss via vårt kontaktformulär.

Du kan också välja att kontakta din skadereglerare eller mejla oss dina kontaktuppgifter på:
familjehjalpen@trygghansa.se

Vad kan Familjehjälpen inte hjälpa dig med?

Vi kan inte svara på medicinska frågor eller hjälpa dig i juridiska ärenden. Vi kan inte heller företräda dig i kontakten med myndigheter. Om du har frågor om barnförsäkringen vänder du dig till din handläggare på Trygg-Hansa eller till kundservice.

shadow

Barns psykiska hälsa

Vilka krav och förväntningar finns på dagens unga jämfört med tidigare generation? Läs fakta om barn och ungas psykiska hälsa, och barnläkarens goda råd.

Läs mer
shadow

Program mot psykisk ohälsa

Family Check-Up, Triple P, De otroliga åren, DISA (Coping with Stress), FRIENDS och KOMET är olika program som ska förebygga psykisk ohälsa hos barn.

Läs mer